KE: możliwa druga pożyczka pomostowa dla Grecji

Ze świata

(CC BY 2.0)/wikimedia.org Eurogrupa, czyli ministrowie finansów państw strefy euro, zbiera się w piątek po południu, by zadecydować o nowym programie wsparcia dla Grecji o wartości 85 mld euro

Komisja Europejska przyjęła w czwartek projekty decyzji eurogrupy w sprawie nowego programu pomocy dla Grecji, a także w sprawie udzielenia Atenom drugiej pożyczki pomostowej na spłatę należności wobec EBC - poinformowała rzeczniczka KE Annika Breidthardt.

Eurogrupa, czyli ministrowie finansów państw strefy euro, zbiera się w piątek po południu, by zadecydować o nowym programie wsparcia dla Grecji o wartości 85 mld euro. Uruchomienie programu wymagać będzie jeszcze zgody parlamentów niektórych państw członkowskich eurolandu, w tym niemieckiego Bundestagu.

Warunek konieczny

Jeżeli nowe wsparcie nie zostanie politycznie uzgodnione do 20 sierpnia, to Ateny mogą potrzebować kolejnej pożyczki pomostowej; tego dnia mija termin spłaty greckich należności wobec Europejskiego Banku Centralnego w wysokości 3,5 mld euro. Dlatego KE, na prośbę przedstawicieli ministerstw finansów państw UE, przygotowała też projekt decyzji o udzieleniu Atenom nowej pożyczki z wspólnego dla całej Unii Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (EFSM). Jak wyjaśniła rzeczniczka, działanie to wynika raczej z przezorności, bo celem wciąż pozostaje polityczne uzgodnienie nowego programu wsparcia dla Grecji przed 20 sierpnia. W lipcu Ateny otrzymały ponad 7 mld euro kredytu pomostowego na uregulowanie zaległości wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego i spłatę części zobowiązań wobec EBC. Środki te pochodziły z EFSM i są gwarantowane przez wszystkie kraje UE, nie tylko strefę euro. Państwa spoza obszaru wspólnej waluty otrzymały gwarancje na wypadek, gdyby Grecja nie była w stanie spłacić pożyczki. Jako zabezpieczenie mają służyć zyski z obligacji, zakupionych przez Europejski Bank Centralny. Dodatkowo gwarancją dla finansów UE będą fundusze, przeznaczone w budżecie dla Grecji. Mogą one zostać pomniejszone o kwotę niespłaconej pożyczki.

Koniec negocjacji

We wtorek władze Grecji oraz negocjatorzy instytucji reprezentujących jej wierzycieli - KE, EBC i MFW - zakończyli negocjacje nad projektem memorandum w sprawie warunków nowego trzyletniego pakietu pomocy dla Grecji z Europejskiego Mechanizmu Stabilności. 29-stronicowy dokument wyznacza cele fiskalne, jakie musza spełnić Ateny, a także wylicza reformy, do których zobowiązały się władze Grecji. Kilkadziesiąt reform Grecja musi przyjąć jeszcze przed uruchomieniem programu wsparcia. Jednym z najtrudniejszych punktów w negocjacjach było utworzenie funduszu o wartości 50 mld euro, do którego miałyby trafić dochody z prywatyzacji. Fundusz przeznaczony ma być na zmniejszenie zadłużenia Grecji, ale także na rekapitalizację banków i inwestycje w gospodarkę tego kraju. Z projektu dokumentu wynika, że w ciągu trzech lat Grecja przekaże do funduszu jedynie 6,5 mld euro z prywatyzacji, a pozostałą część w następnych latach. Memorandum nie odnosi się do sprawy restrukturyzacji greckiego zadłużenia. Jej przeprowadzenie jest warunkiem udziału MFW w pomocy dla Aten. Strefa euro deklaruje, że do tego tematu powróci jesienią, po uruchomieniu programu wsparcia. Wyklucza jednak nominalną redukcję zadłużenia Grecji.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: (CC BY 2.0)/wikimedia.org

Raporty: