Ze świata

Polska przyjmuje najwięcej imigrantów w całej Unii. Dominuje jeden powód

Ze świata

[object Object]
Łukasz Kozłowski o pracownikach z Ukrainytvn24bis
wideo 2/6

Około 3,2 miliona - tyle pierwszych pozwoleń na pobyt wydano w 2018 roku w Unii Europejskiej obywatelom krajów spoza Wspólnoty Europejskiej. Oznacza to wzrost o 13 tysięcy, czyli 0,4 procent w porównaniu do roku wcześniej - wynika z najnowszych danych Eurostatu. Najwięcej pozwoleń wydano w Polsce, która znalazła się przed Niemcami i Wielką Brytanią.

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że w Polsce wydano 635 tysięcy tak zwanych pierwszych pozwoleń na pobyt - udzielane są osobom, które przyjeżdżają do danego kraju pierwszy raz. To jedna piąta wszystkich decyzji wydanych w ubiegłym roku w całej UE.

To o 91 tysięcy więcej niż w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi wydali bowiem w ubiegłym roku 544 tysięcy (17 procent) pierwszych pozwoleń na pobyt. Na trzecim miejscu pod tym względem znalazła się Wielka Brytania - 451 tysięcy (14 procent).

W pierwszej piątce sklasyfikowano jeszcze: Francję - 265 tysięcy (8 procent), Hiszpanię - 260 tysięcy (8 procent). Niewiele mniejszą popularnością wśród imigrantów cieszą się Włochy. Na Półwyspie Apenińskim wydano 239 tysięcy (7 procent) pierwszych pozwoleń na pobyt.

Powody

Eurostat podał, że w Polsce wydano 328 tysięcy pozwoleń na pobyt w celu podjęcia pracy. To 37 procent wszystkich pozwoleń wydanych z tego powodu w całej Unii Europejskiej. Polska jest liderem pod tym względem.

Wielka Brytania jest zaś liderem pozwoleń wydanych ze względów edukacyjnych. Na Wyspach wydano 190 tysięcy (30 procent) takich decyzji.

Pierwsze pozwolenia wydawano także w celu połączenia się z rodziną. Najwięcej, 191 tysięcy (21 procent) w Niemczech. Kolejne miejsca zajęły: Hiszpania - 134 tysiące (15 procent), Włochy - 122 tysiące (13 procent) i Zjednoczone Królestwo - 101 tysięcy (11 procent).

Niemcy są również liderem zezwoleń wydanych z innych powodów, z których większość dotoczyła statusu uchodźcy oraz ochrony uzupełniającej (185 tysięcy).

Kto skorzystał

Około połowę (54 procent) dokumentów pobytowych przyznano obywatelom dziesięciu krajów.

Na pierwszym miejscu znaleźli się Ukraińcy, którzy otrzymali 527 tysięcy pierwszych pozwoleń, z czego prawie 78 procent z tych decyzji wydano w Polsce. Około 206 tysięcy Chińczyków otrzymało blisko połowę pozwoleń w Wielkiej Brytanii.

Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele: Indii - 197 tysięcy pierwszych pozwoleń, Syrii - 174 tysiące, Białorusi - 138 tysięcy (92 procent w Polsce), Maroka - 127 tysięcy, Stanów Zjednoczonych - 120 tysięcy.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości