Duże zmiany w prawie pracy. Ministerstwo wyjaśnia

Z kraju

Brakuje rąk do pracytvn24
wideo 2/3

W najbliższym czasie wejdą w życie ważne zmiany w prawie pracy, między innymi wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy - przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort wskazuje w komunikacie, że od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy będzie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim pracowników sektora publicznego.

"W dotychczasowej formie taki dodatek często nie spełniał swojej roli, a pracownik z kilkunastoletnim stażem dostawał niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego niż np. zaczynający pracę absolwent lub osoba z niewielkim doświadczeniem, ponieważ do minimalnej pensji wliczał mu się dodatek za wysługę lat – wskazuje, cytowana w komunikacie, minister Bożena Borys-Szopa.

Równe traktowanie

Kolejne zmiany wejdą w życie 7 września. Dotyczą one tematyki dyskryminacji i równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników, mobbingu, świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Wprowadzony zostanie m.in. otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację – w efekcie każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.

Dodatkowo także pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Świadectwo pracy

Pracodawca, który w terminie nie wyda pracownikami świadectwa pracy, może zapłacić grzywnę od 1 tys. do nawet 30 tys. zł (obecnie taka grozi za niewydanie świadectwa pracy). Wydłużone zostaną natomiast terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika – z 7 do 14 dni.

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną także nowe przepisy dotyczące sytuacji, w których pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik będzie miał prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Jeżeli firmy już nie ma albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko pracodawcy powództwa jest niemożliwe, pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

W praktyce oznacza to, że sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok albo postanowienie zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo.

Autor: //dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock