Ponad połowa Ukraińców chce wyjechać z Polski do Niemiec. "Ogromne zagrożenie dla gospodarki"

[object Object]
Ukraińcy wspomagają polskie firmyTVN24 BiS
wideo 2/4

Niemal 8 na 10 obywateli Ukrainy jest zadowolonych z warunków pracy w Polsce i to do tego stopnia, że 84 procent z nich deklaruje, iż poleciliby zatrudnienie w naszym kraju swoim bliskim i znajomym - wynika z najnowszego raportu "Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy" przygotowanego przez Work Service. Z drugiej strony 59 procent badanych przyznaje, że opuści nasz kraj, gdy otwarty stanie się dla nich niemiecki rynek pracy.

Jak wskazano w raporcie, masowy napływ obywateli Ukrainy do Polski trwa nieprzerwanie od 4 lat i występuje w czasie bardzo dobrej koniunktury naszym rynku pracy. Według niedawnych analiz ukraińskiego banku centralnego tylko w latach 2016-2017 z powodu emigracji zarobkowej Ukraina straciła 5-8 procent siły roboczej.

Obecnie Polska stała się wiodącym kierunkiem emigracji zarobkowej obieranym przez naszych wschodnich sąsiadów.

Powody emigracji do Polski

Jak wynika z najnowszych badań Work Service, obecnie ponad trzy czwarte pracowników z Ukrainy wskazuje na wyższe wynagrodzenia w Polsce jako główny powód migracji. W drugiej kolejności wskazywany jest wyższy standard życia (37 procent), a jako trzeci powód podawany jest brak pracy na ukraińskim rynku pracy (22 procent).

Co ciekawe, tylko 1 na 10 badanych deklaruje, że przyjechał do Polski ze względu na większe bezpieczeństwo.

Jak czytamy, niemal 8 na 10 obywateli Ukrainy jest zadowolonych z warunków pracy w Polsce i to do tego stopnia, że 84 procent z nich deklaruje, iż poleciliby zatrudnienie w naszym kraju swoim bliskim i znajomym.

"Te statystyki powinny cieszyć, ale nie można ich czytać bez dodatkowych spostrzeżeń. Przede wszystkim dwie trzecie imigrantów z Ukrainy pracuje obecnie poniżej swoich kwalifikacji, co w głównej mierze dotyka osób z wyższym wykształceniem. Oznacza to, że przy obecnym modelu imigracji, potencjał osób napływających na nasz rynek pracy nie jest w pełni wykorzystywany. A musimy pamiętać, że w skali kraju występują coraz większe deficyty kadrowe również po stronie zawodów specjalistycznych" - zauważa Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service.

"Ogromne zagrożenie dla gospodarki"

Ponadto, jak wskazano w raporcie, fakt, że obywatele Ukrainy napływają dziś masowo na polski rynek pracy, nie musi być trendem trwałym w kolejnych latach.

Pomimo że znacząca większość pozytywnie ocenia warunki zatrudnienia w Polsce, to jednocześnie 59 procent badanych deklaruje, że po zmianie polityki migracyjnej w Niemczech (na podobne warunki jak w Polsce), wybraliby pracę za Odrą. Jednocześnie tylko 6 procent respondentów całkowicie odrzuca taką perspektywę.

"To ogromne zagrożenie dla polskiej gospodarki, która w efekcie zaistnienia takiego scenariusza, w kilka miesięcy pogłębiłaby swoją lukę kadrową z poziomów 150 tys. wakatów do ponad 500 tysięcy. A to miałoby negatywne przełożenie na tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto" - podkreślił Maciej Witucki.

O badaniu

Badanie "Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy" zostało przeprowadzone przez firmę Work Service na celowej próbie 303 osób. Próbę dobrano z ogólnopolskiej bazy obywateli Ukrainy, którzy świadczą pracę w ramach spółek z Grupy Work Service. Badanie zostało przeprowadzone metodą wspomaganych komputerowo bezpośrednich wywiadów z respondentami (CAPI).

Autor: mb//sta / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości