Z kraju

Więźniowie spłacają dług wobec społeczeństwa. Wypracowali 67 mln złotych

Z kraju

Od stycznia do maja tego roku więźniowie wykonali prace za blisko 23,5 mln zł

Poza więzieniami pracuje nieodpłatnie ponad 4 tys. osadzonych – informuje "Rzeczpospolita". W minionym roku wypracowali 67 mln złotych.

W 2014 roku wartość społecznych prac wykonanych przez skazanych wyniosła blisko 67 mln zł - wynika z danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW). Od stycznia do maja tego roku więźniowie wykonali prace za blisko 23,5 mln zł.

Gdzie pracują?

Najwięcej pracy dla skazanych jest w wakacje. - Jest to okres wzmożonych prac w placówkach oświatowych, gdzie w bardzo dużym zakresie prace społeczne wykonują więźniowie - wyjaśnia Elżbieta Krakowska z CZSW. Skazani zatrudniani są przy remontach szkół czy budowie boisk, ale także do sprzątania parków narodowych. Ppłk Leszek Rzepka, starszy specjalista ds. zatrudnienia w biurze penitencjarnym, dodaje, że obecnie popyt przewyższa podaż. - Mamy bardzo dużo zleceń dla skazanych i właściwie brakuje rąk do pracy, bo nie każdy więzień może pracować poza zakładem. To zmiana, na jaką pracowaliśmy wiele lat - przyznaje ppłk Rzepka.

Prawa skazanego

Skazanego, choć pracuje nieodpłatnie, trzeba ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, musi on też przejść badania lekarskie. Od pięciu lat koszty te pokrywa Skarb Państwa.

Autor: msz / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości