Więcej pieniędzy w obiegu. Przez wzrost depozytów

Z kraju

TVN24Podaż pieniądza M3, który jest najszerszym wskaźnikiem odnoszącym się do zasobów pieniądza w gospodarce, osiągnęła na koniec stycznia 1 bilion 53,3 mld zł

Podaż pieniądza M3, który jest najszerszym wskaźnikiem odnoszącym się do zasobów pieniądza w gospodarce, osiągnęła na koniec stycznia 1 bilion 53,3 mld zł - poinformował w piątek NBP. Wzrosły depozyty gospodarstw domowych i instytucji samorządowych.

Zgodnie z danymi NBP podaż pieniądza M3 była w lutym o 8,2 mld zł wyższa niż na koniec stycznia (tj. o 0,8 proc.).

Gdzie spadki?

- Depozyty gospodarstw domowych wzrosły w lutym 6,8 mld zł (tj. 1,1 proc.) i osiągnęły poziom 603,5 mld zł. Wyższy niż zazwyczaj przyrost wartości tych środków jest zjawiskiem typowym dla początku roku i wynika z dodatkowych wypłat dla pracowników w postaci premii i nagród rocznych - wyjaśnił bank centralny w komunikacie.

NBP zauważył też wyraźny przyrost depozytów instytucji samorządowych – o 3,3 mld zł (tj. 13,9 proc.) do poziomu 27,2 mld zł. - Również to zjawisko jest obserwowane co roku, a wiąże się z przekazaniem samorządom przez sektor instytucji rządowych szczebla centralnego większej – w porównaniu do pozostałych miesięcy roku – wartości należnych środków - wytłumaczono w komunikacie.

Zgodnie z danymi NBP drugi miesiąc z rzędu zmniejszały się depozyty przedsiębiorstw. W lutym ich wartość obniżyła się o 2 mld zł (tj. 0,9 proc.) do poziomu 209,4 mld zł. Według banku centralnego sytuacja ta jest typowa dla dwóch pierwszych miesięcy roku – podmioty gospodarcze przeznaczają wówczas część środków na dodatkowe wypłaty dla pracowników.

Zmniejszyła się także wielkość środków zdeponowanych w bankach przez niemonetarne instytucje finansowe. Na koniec lutego ich stan wyniósł 46,1 mld zł i był niższy o 3,7 mld zł (tj. o 7,4 proc.) niż w poprzednim miesiącu. Spadek ten znacząco wpłynął na ograniczenie przyrostu podaży pieniądza w lutym.

- Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu przedsiębiorstw oraz niemonetarnych instytucji finansowych. Należności przedsiębiorstw wobec banków zwiększyły się w lutym o 1,2 mld zł (tj. 0,4 proc.) do wysokości 302,2 mld zł. Niemonetarne instytucje finansowe zwiększyły swoje zadłużenie o 1 mld zł (tj. 1,9 proc.) do poziomu 52,4 mld zł. Dotyczyło to głównie funduszy inwestycyjnych oraz firm ubezpieczeniowych - napisano w komunikacie.

Zmniejszył się stan zobowiązań gospodarstw domowych wobec banków. W lutym wyniósł on 607,3 mld zł, był zatem o 4,6 mld zł (tj. 0,8 proc.) mniejszy niż na koniec poprzedniego miesiąca. Na kierunek i wielkość tej zmiany silnie wpłynęło wzmocnienie złotego wobec franka szwajcarskiego. Zmniejszyło się także zadłużenie instytucji rządowych w krajowych bankach – o 1,3 mld zł (tj. o 0,8 proc.) do poziomu 158,5 mld zł.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24