Kredytodawca ukarany. Za żądanie spotkania w przypadku opóźnień w spłacie

Z kraju

Pixabay.com (CC0)UOKiK: kara finansowa dla Nobilon

W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, konsumenci byli zobowiązywani do spotkania z pożyczkodawcą, pod groźbą kary umownej. UOKiK zakwestionował praktyki firmy Nobilon. To kolejny przypadek naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez włocławskiego przedsiębiorcę. Na Nobilon nałożono kary w łącznej wysokości 66 601 zł.

Firma Nobilon z Włocławka zajmuje się udzielaniem kredytów. Postępowanie UOKiK przeciwko przedsiębiorcy zostało wszczęte w maju 2015 r.

Jakie zastrzeżenia?

Jak czytamy w komunikacie, Urząd ustalił m.in., że w umowach o kredyt konsumencki przedsiębiorca zastrzegał sobie prawo do żądania spotkania z kredytobiorcą, gdy doszło do opóźnienia w spłacie. W przypadku odmowy przewidziana była kara umowna.

Zdaniem UOKiK przedsiębiorcy udzielającemu pożyczki nie wolno nakładać na konsumenta obowiązków, które nie mają związku z prawidłowym wykonaniem umowy oraz sankcji finansowych za ich niewykonanie. Poprzez groźbę użycia, niezgodnej z prawem, kary pieniężnej przedsiębiorca wywierał na klientów presję, która mogła ich doprowadzić do podjęcia decyzji, których nie podjęliby w normalnych okolicznościach. Takie działanie jest uznawane za niedozwoloną agresywną praktykę rynkową.

UOKiK zakwestionował też m.in. zastrzeganie w umowie, że brak zawiadomienia przedsiębiorcy o zmianie danych teleadresowych w terminie 7 dni oznaczał będzie, że próba kontaktu zgodnie z podanymi danymi osobowymi i/lub teleadresowymi będzie uważana za skuteczną. W rezultacie stosowania tej praktyki konsument mógł niesłusznie uznać, że oświadczenie pożyczkodawcy (np. wezwanie do uregulowania zaległych płatności) zostało skutecznie złożone, mimo że konsument nie miał faktycznie możliwości zapoznania się z nim. Tymczasem, zgodnie z prawem oświadczenie woli uznaje się za złożone dopiero wtedy, gdy dotarło do adresata tak, że faktycznie mógł zapoznać się z jego treścią.

Nie pierwszy raz

Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów na Nobilon nałożono kary w łącznej wysokości 66 601 zł. Decyzja nie jest jednak prawomocna, a przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

Jak czytamy w komunikacie UOKiK-u, to nie pierwszy przypadek naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez tego przedsiębiorcę, który wcześniej działał pod nazwą Profit. W roku 2012 UOKiK zakwestionował m.in. stosowanie przez Profit, we wzorcach umownych, niezgodnych z prawem postanowień dotyczących procedur windykacyjnych związanych nieterminową spłatą pożyczki. Następnie na przedsiębiorcę nałożono karę za zwłokę w wykonaniu decyzji.

Ponadto Prokuratura Okręgowa we Włocławku wszczęła śledztwo w sprawie działalności Nobilonu, po złożeniu przez Prezesa UOKiK zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Pixabay.com (CC0)