TVN24 Biznes | Z kraju

Szybka Ścieżka zadba o zdrowie Polaków

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
NCBR
Źródło:
Artykuł sponsorowany
NCBR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój pomoże w walce z COVID-19 i innymi chorobami spowodowanymi wirusami

Aż 200 mln zł z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pomoże w walce z COVID-19 i innymi chorobami spowodowanymi wirusami. NCBR rozpoczyna nabór w konkursie dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Do Szybkiej Ścieżki "Koronawirusy" można się zgłaszać przez wniosek on-line od 6 maja do 31 grudnia 2020 r.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W celu przyspieszenia aplikowania i procesu przyznania grantów, konkurs podzielono na 3. rundy. Pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Oceny poszczególnych wniosków będą prowadzone po zakończeniu każdej z rund i zajmą do 90 dni.

– Liczymy, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się choroby COVID-19, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki – ocenia minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. – Konkurs nie tylko daje możliwość walki z obecną pandemią, ale zakłada badania nad rozwiązaniami umożliwiającymi prewencję.

– Celem Funduszy Europejskich było i jest rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Dziś największym wyzwaniem jest walka z pandemią COVID-19. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. 200 mln zł na konkurs Szybka Ścieżka Koronawirusy to tylko jeden z elementów Funduszowego Pakietu Antywirusowego – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Proste zasady

Zgłaszane do konkursu Szybka Ścieżka "Koronawirusy" projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obowiązkowym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku MŚP to 1 mln zł, a w przypadku większych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie, w zależności od kategorii prac, może wynieść nawet do 90% wartości prac w projekcie.

O grant mogą wnioskować przedsiębiorstwa oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest innowacyjność projektu co najmniej na poziomie krajowym, a także jego wdrożenie. Projekty można realizować w całej Polsce: 125 mln zł przeznaczono na prowadzenie prac na terenach słabiej rozwiniętych (poza województwem mazowieckim), a 75 mln zł w województwie mazowieckim.

– Uruchamiamy oszczędności po już zakończonych konkursach i ogłaszamy wyjątkową w swojej tematyce i formule Szybką Ścieżkę. Liczymy na długofalowe efekty, bo konkurs nie tylko ma nam pozwolić walczyć z pandemią tu i teraz. Jeden z kluczowych obszarów badawczych to profilaktyka. Wierzymy, że polscy naukowcy już teraz myślą o rozwiązaniach, które przydadzą się za rok czy za kilka lat. Nasze zadanie to pomóc im kreować bezpieczną przyszłość dzięki technologiom – dodaje dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

NCBR zaplanował trzy obszary tematyczne Szybkiej Ścieżki „Koronawirusy”: diagnostyka (zestawy oraz urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa); leczenie (badania nad wykorzystaniem w terapii antywirusowej istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką) oraz profilaktyka (działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii, w tym koronawirusa SARS-CoV-2, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego tzw. Polska Tarcza Antywirusowa).

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie NCBR.

Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

Źródło: Artykuł sponsorowany

Autor:NCBR

Źródło zdjęcia głównego: NCBR

Pozostałe wiadomości