Koniec użytkowania wieczystego. Wszystko, co trzeba wiedzieć

[object Object]
Użytkowanie wieczyste do likwidacji. Komentarz Artura Sobonia tvn24bis
wideo 2/6

Senat bez poprawek przyjął ustawę, której celem jest przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów. Przepisy zakładają, że stanie się to 1 stycznia 2019 roku.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, która trafi do podpisu prezydenta, zakłada, że na początku przyszłego roku 2,5 mln gospodarstw domowych zostanie właścicielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym mieszkają.

Z mocy prawa

Zgodnie z przyjętymi przez parlament przepisami użytkowanie wieczyste działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jedno- i wielorodzinnymi) zamieni się we własność lub współwłasność. Zlikwidowana zostanie również możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. - Z mocy prawa każdy korzystający z użytkowania wieczystego stanie się właścicielem działki, pod warunkiem, że jest ona wykorzystana na cele mieszkaniowe. Stanie się to automatycznie, od użytkowników nie jest wymagana żadna zgoda - wyjaśnia Marcin Krasoń, ekspert firmy Home Broker.

Zgodnie z ustawą dotychczasowy właściciel gruntu (samorząd lub skarb państwa) będzie musiał wydać z urzędu zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Ma na to 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo, na wniosek właściciela, 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Taki dokument trafi do użytkownika wieczystego, ale też do właściwego sądu, który dokona odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. W księdze znajdzie się także informacja o zobowiązaniu do zapłaty opłaty przekształceniowej.

Jeśli użytkownik wieczysty wniesie opłatę (jednorazowo lub w kolejnych latach), samorząd lub skarb państwa ma obowiązek w terminie 30 dni z urzędu wydać odpowiednie zaświadczenie. Pozwala ono złożyć do sądu wniosek (płatny) o wykreślenie adnotacji o ciążących na właścicielu opłatach z księgi wieczystej.

Ile wyniesie opłata?

Kluczową sprawą jest wysokość opłaty przekształceniowej. - Będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia - tłumaczył podczas prac nad projektem senator sprawozdawca Piotr Florek z Platformy Obywatelskiej.

Jak dodaje Marcin Krasoń, opłatę trzeba będzie wnosić przez 20 lat, co oznacza, że za otrzymanie gruntu na własność zapłacimy 20-krotność rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Opłatę przekształceniową trzeba będzie wnosić do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin wniesienia opłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Bonifikata

Ustawa przewiduje jednak, że dotychczasowi właściciele gruntów będą mogli udzielać bonifikat za opłacenie należności "z góry". W przypadku gruntów należących do skarbu państwa dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. - Przykładowo, jeśli ktoś płaci za użytkowanie wieczyste 1000 zł rocznie, to zamiast 20 tys. zł (20 lat po 1000 zł) zapłaci tylko 8 tys. zł - wyjaśnia Marcin Krasoń. Inni właściciele działek (samorządy) decyzje o wysokości bonifikaty będą podejmowały samodzielnie. Jednak wiceszef Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń apelował, aby były one dla mieszkańców jak najbardziej korzystne. - Samorządy, zgodnie z konstytucyjną zasadą swobody, taką bonifikatę określają same. Chciałbym skierować apel do samorządów, aby już zaczęły myśleć nad tym, jak takie uchwały rady miasta przygotować. By te bonifikaty były dla mieszkańców korzystne i by uwzględniały lokalne realia - mówił Artur Soboń na czwartkowej konferencji prasowej.

Jego zdaniem "nie powinny być one gorsze od tych proponowanych na gruntach Skarbu Państwa". - W związku z tym, że mamy okres przedwyborczy, potem będą nowe rady miasta i warto, by już się nad tym zastanawiać. Tak, aby te propozycje mieszkańcy usłyszeli jak najszybciej - ocenił wiceminister.

To nie koniec

1 stycznia 2019 r. będzie miało miejsce przekształcenie we własność użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Równocześnie - jak wynika z zapowiedzi ministerstwa inwestycji i rozwoju - rząd przygotowuje także rozwiązania, które umożliwią docelowe zastąpienie prawa użytkowania wieczystego prawem własności na pozostałych gruntach. Wymaga to jednak uzgodnień z Komisją Europejską.

Autor: msz//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości