Pieniądze na drogi lokalne. Sejm przyjął ustawę

Z kraju

Budowa dróg przy wsparciu Lasów Państwowychtvn24
wideo 2/4

Powołanie Funduszu Dróg Samorządowych, którego budżet w latach 2019-2028 ma sięgać 36 miliardów złotych - to główny cel uchwalonej we wtorek przez Sejm ustawy.

Za uchwaleniem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych głosowało 254 posłów, przeciw było 51, a 121 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Ustawa zakłada, że budżet Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2028 może sięgnąć 36 mld zł. Regulacje mają pozwolić na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych.

Wartość dofinansowania

Nowe przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść maksymalnie 30 mln zł, co będzie pozwalało na realizację projektów dużych łączących gminy i powiaty.

Obecnie funkcjonujące rozwiązania pozwalają dofinansować jeden projekt kwotą maksymalnie 5 mln zł. Ustawa przewiduje ponadto, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje w trasy lokalne będą mogły otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywały te jednostki samorządu, które dysponują najniższymi środkami własnymi. Podstawowymi źródłami finansowymi funduszu będą wpłaty pochodzące z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wpłat jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa.

Przewiduje się również pozyskanie środków do FDS poprzez emisję skarbowych papierów wartościowych.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock