Ferie, świąteczne przerwy i egzaminy. Oto kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Autor:
kris
Źródło:
PAP
Piontkowski o kalendarzu roku szkolnego 2020/2021
Piontkowski o kalendarzu roku szkolnego 2020/2021TVN24
wideo 2/6
TVN24Piontkowski o kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

We wtorek rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Z tej okazji przedstawiamy kalendarz wraz z najważniejszymi datami. Poniżej dowiesz się, jakie są terminy ferii 2020/2021 dla poszczególnych województw, ile jest dni wolnych oraz kiedy rozpoczynają się wakacje 2021.

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 szkoły - które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość - wracają do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne.

Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku inauguracje nowego roku szkolnego wyglądają inaczej niż zazwyczaj. Decyduje o tym dyrektor szkoły czy placówki oświatowej, który ma zorganizować je w taki sposób, aby zapewnić uczniom, nauczycielom czy rodzicom, którzy będą towarzyszyć dzieciom, bezpieczne warunki.

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia oraz w szkołach przysposabiających do pracy) ok. 1,5 mln uczniów.

Dni wolne i wakacje 2021

Przerwa świąteczna związana z Bożym Narodzeniem rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 3 stycznia 2021. Wcześniej dzień wolny przypadnie 11 listopada (środa). 1 listopada (Wszystkich Świętych) w tym roku wypada w niedzielę.

Uczniowie nie pójdą do szkoły także 6 stycznia w związku ze Świętem Trzech Króli.

Wiosenna przerwa świąteczna (w związku z Wielkanocą) wypada w 2021 roku między 1 a 6 kwietnia. Wolny od szkoły będzie: 3 maja (poniedziałek, święto Konstytucji 3 maja) i 3 czerwca (czwartek, Boże Ciało).

Do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, aby wolne były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.

Zakończenie roku szkolnego zaplanowane jest na 25 czerwca.

Ferie 2020/2021

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

- od 16 do 31 stycznia będą wypoczywali uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego;

- od 23 stycznia do 7 lutego – z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;

- od 30 stycznia do 14 lutego - z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego;

- od 13 do 28 lutego – z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021PAP

Egzaminy

Wiosną 2021 r. egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie po raz pierwszy w maju. W roku szkolnym 2019/2020 egzamin dla ósmoklasistów zgodnie z pierwotnym harmonogramem miał być również przeprowadzony w kwietniu, jednak ze względu na pandemię egzamin przeniesiono na czerwiec. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony w dniach 25-27 maja.

Zapowiadając tę zmianę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wskazał, że dyrektorzy szkół podstawowych wyraźnie wskazywali jednak, że kwietniowy, tak wczesny termin przeprowadzania egzaminu demobilizuje ósmoklasistów. - I oni w końcowym etapie roku szkolnego są mniej zmobilizowani, mniej przykładali się do nauki - powiedział minister.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 20 maja, ustnych - również do 20 maja. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano - początek o godz. 9.00, i po południu - początek o godz. 14.00.

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu będzie przeprowadzony egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z historii muzyki.

6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu - z historii sztuki.

7 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu - z filozofii.

10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu - z języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z wiedzy o społeczeństwie.

12 maja rano będzie egzamin z biologii, po południu - z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu - z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego zdawanych na poziomie podstawowym.

14 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu - z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

17 maja rano będzie egzamin z historii, po południu - z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

18 maja rano będzie egzamin z historii, po południu - z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja rano będzie egzamin z informatyki, po południu - z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

20 maja będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego. litewskiego i ukraińskiego); rano będą egzaminy na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym.

20 maja odbędą się też egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.

Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 7 do 22 maja mają się odbyć egzaminy z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 4 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych.

Dodatkowy termin pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 16 czerwca, a dodatkowy termin ustnych egzaminów maturalnych to 7-12 lipca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 24 sierpnia, a poprawkowe ustne 23-24 sierpnia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości