Setki tysięcy rodzin mogą nie dostać 500 plus w październiku. Ostatni dzwonek na wniosek

Z kraju

Eliza Kuna o wypłacie pieniędzy z 500 plustvn24
wideo 2/5

Blisko 900 tysięcy rodzin nie złożyło jeszcze wniosków o świadczenia z programu Rodzina 500 plus w nowym okresie świadczeniowym. W czwartek upływa termin na dostarczenie dokumentów, które gwarantują, że nie będzie przerwy w wypłacie świadczeń.

Resort rodziny podał w środę, że rodzice złożyli 1,8 mln wniosków o świadczenia z programu, w tym 504,4 tys. poprzez internet. Wcześniej minister Elżbieta Rafalska informowała, że wnioski na nowy okres świadczeniowy złożyło już około 67 procent uprawnionych.

Dodała, że ministerstwo szacuje, iż do końca sierpnia wniosek o 500 plus złoży 75-80 procent uprawnionych.

Gdzie najwięcej

MRPiPS poinformowało, że najwięcej wniosków - ponad 277 tysięcy - wpłynęło w województwie mazowieckim. Ponadto ponad 181 tysięcy wniosków złożono w Małopolsce, ponad 185 tysięcy w Wielkopolsce oraz ponad 198 tysięcy w województwie śląskim. Obecnie świadczenie wychowawcze pobiera 2,62 mln rodzin, a programem objętych jest 3,99 mln dzieci (57 procent wszystkich dzieci w Polsce). Najwięcej świadczeń trafia do dzieci w województwach: mazowieckim (575 tysięcy), śląskim (404 tysiące) i wielkopolskim (396 tysięcy). Od 1 sierpnia można składać wnioski o 500 plus na nowy okres zasiłkowy - wydane wcześniej decyzje obowiązują do końca września. MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 r., kiedy program Rodzina 500 plus oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku.

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: pexels.com/

Raporty: