Resort finansów chce pomóc kredytobiorcom. Koszt restrukturyzacji kredytu bez podatku?

Z kraju

Ministerstwo Finansów planuje zrezygnować z pobierania podatku od kredytobiorców

Ministerstwo Finansów planuje zrezygnować z pobierania podatku od kredytobiorców, którym bank umorzył spłatę części kredytu mieszkaniowego oraz przychodu powstałego na skutek spłaty kredytu poniżej jego wartości nominalnej - wynika z projektu rozporządzenia resortu finansów.

- Wydanie przedmiotowego rozporządzenia zwolni kredytobiorców będących osobami fizycznymi z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno od umorzonych przez bank kwot z tytułu zaciągniętego kredytu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, (...) jak również od przychodu z tytułu spłaty kwoty kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem ujemnych stóp referencyjnych - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, który wpłynął 2 kwietnia br.

"Wyjątkowe przypadki"

- Zaniechanie poboru podatku dotyczy przychodów (dochodów) oraz osób fizycznych związanych z kredytem hipotecznym zaciągniętym na sfinansowanie własnych celów mieszkaniowych przed dniem 15 stycznia 2015 r., tj. przed dniem, w którym Bank Centralny Szwajcarii ogłosił decyzję o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego - czytamy dalej.

Z nowych przepisów będą mogli skorzystać zatem także kredytobiorcy, którzy wzięli kredyt mieszkaniowy również w innych walutach, nie tylko w szwajcarskiej.

Jak wynika z uzasadnienia, rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Według szacunków Związku Banków Polskich, kwota umorzeń wyniesie między 200 a 400 mln zł w okresie wieloletnim, a będą one stosowane jedynie w "wyjątkowych przypadkach".

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, umorzony kredyt lub pożyczka są traktowane jako przychód, od którego trzeba zapłacić podatek dochodowy.

Autor: mb / Źródło: TVN24 BiS

Raporty: