Renty i emerytury za pracę w getcie. Jest polsko-niemiecka umowa

Z kraju

BundesarchivPracujący w getcie mogą otrzymać renty i emerytury

Niemieckie renty i emerytury z tytułu pracy na terenie byłego Getta Warszawskiego będą mogły trafić do osób mieszkających w Polsce. Wszystko dzięki polsko-niemieckiej Umowie o eksporcie szczególnych świadczeń. Do tej pory wypłaty mogli otrzymać byli robotnicy zmuszani do pracy dla III Rzeszy.

Jak informuje Ministerstwo Pracy, "dzięki tej umowie niemieckie renty i emerytury z tytułu pracy w getcie, po jej wejściu w życie, będą mogły być transferowane dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Niemieckie renty i emerytury

"Tym samym, również osoby mieszkające w Polsce, które w przeszłości zatrudnione były w getcie, otrzymają za wykonywaną tam pracę niemieckie świadczenia emerytalno-rentowe" - informuje resort. Umowę podpisali: po stronie niemieckiej Parlamentarna sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Gabriele Lösekrug-Möller oraz ambasador Niemiec w Warszawie Rolf Wilhelm Nikel, a po stronie polskiej podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior. - Podpisaliśmy umowę, teraz rozpocznie się proces jej ratyfikacji - powiedział wiceminister Marek Bucior. - Musi to nastąpić jak najszybciej, gdyż są wśród nas ci, którzy przeżyli getto i oczekują na wejście w życie tych postanowień - dodał. Z kolei Gabriele Lösekrug-Möller zaznaczyła, że umowa podpisana została "w szczególnym miejscu". - I choć nie zdołamy naprawić bezmiaru cierpienia ofiar nazistowskiego terroryzmu, to możemy zaoferować zgodną z prawem rekompensatę za pracę w getcie - dodała.

Umowa została podpisana 5 grudnia w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Autor: mn / Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Źródło zdjęcia głównego: Bundesarchiv