Gdzie pracuje, jakie ma wykształcenie, jak długo żyje. Oto portret statystycznej Polki

Z kraju

GUSPortret statystycznej Polki - dane GUS

Jutro Dzień Kobiet. Z tej okazji GUS przygotował kilka ciekawych danych. Ile jest Polek, w jakim są wieku, gdzie pracują, jakie mają wykształcenie. Oto, jaka jest statystyczna Polka?

1. Ile kobiet mieszka w Polsce?

Z danych GUS wynika, że w Polsce mieszka blisko 20 mln kobiet (19,86 mln według stanu na połowę 2014 roku). 2. Jak długo żyją? W 2013 roku średni czas życia kobiety wynosił nieco ponad 81 lat. Dla porównania, w 1950 roku kobiety w Polsce żyły średnio niespełna 62 lata. 3. Ile kobiet przypada na 100 mężczyzn? W Polsce na 100 mężczyzn przypada średnio 107 kobiet. Najwięcej w Łódzkiem (110), a najmniej na Warmii i Mazurach oraz Podkarpaciu (104). 4. W jakim wieku kobiety w Polsce rodzą dzieci? W 2013 roku najwięcej dzieci (131 tys.) urodziły matki w wieku 25-29 lat, 110 tys. dzieci urodziły kobiety w wieku 30-34 lat, 63 tys. te w wieku 20-24 lat, a kobiety w wieku 35-39 lat urodziły 43 tys. dzieci.

5. W jakim wieku kobiety zawierają małżeństwo?

Z danych GUS wynika, że w 2013 roku statystyczna panna młoda miała średnio około 27 lat. Na początku lat 90. ub. wieku mediana wieku wynosiła niespełna 23 lata.

Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku wykazał, że 54 proc. Polek w wieku powyżej 15. roku życia jest zamężnych, 24 proc. to panny, 15 proc. wdowy, a 6 proc. rozwódki. 6. Jakie wykształcenie ma statystyczna Polka? Wykształcenie średnie ma 30 proc. kobiet, wykształceniem wyższym może pochwalić się 19 proc. Polek. Wśród wszystkich studiujących w roku akademickim 2013/2014 kobiety stanowiły ponad 58 proc. Kobiety przeważały też wśród ogólnej liczby studentów zdobywających wiedzę w dziedzinie opieki społecznej (87 proc), nauk pedagogicznych (80 proc.) oraz medycznych (75 proc.) Najmniejszy odsetek kobiet kształcących się w szkołach wyższych wystąpił na kierunkach informatycznych (12 proc.), inżynieryjno-technicznych (23 proc.) oraz usług transportowych (24 proc.). 7. Jakie zawody są zdominowane przez kobiety?

Aż 80,6 proc wszystkich pracujących w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej stanowią kobiety. Panie zdominowały także edukację (78,5 proc) oraz branżę dotyczącą zakwaterowania i gastronomii (70,6 proc) 8. A w jakich zawodach kobiet jest najmniej? Najmniej kobiet pracuje w branży budowlanej (7,7 proc), górnictwie i wydobyciu (8,4 proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (19,8 proc.) Współczynnik aktywności ekonomicznej kobiet w wieku 15 lat i więcej wyniósł w trzecim kwartale 2014 roku 48,5 proc. - podał GUS. 9. Jak kobiety oceniają swoje zdrowie? W 2013 roku 23,3 proc. kobiet oceniało stan swojego zdrowia jako bardzo dobry, a 39,8 proc. jako dobry. Na zdrowie narzekało 9,7 proc. kobiet, a 27.3 proc. Polek twierdziło, że stan ich zdrowia jest taki sobie, czyli ani dobry, ani zły.

Autor: ToL,mn / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: GUS