TVN24 Biznes | Z kraju

Poczta Polska szuka prezesa. Podano wymagania

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Gdzie znajdują się pakiety wyborcze? "Zostały dostarczone do magazynów poczty"
Gdzie znajdują się pakiety wyborcze? "Zostały dostarczone do magazynów poczty"TVN24
wideo 2/5
TVN24Gdzie znajdują się pakiety wyborcze? "Zostały dostarczone do magazynów poczty"

Rada nadzorcza Poczty Polskiej wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki - poinformowano w czwartkowym komunikacie.

Na początku kwietnia br. Poczta Polska poinformowała, że nowym prezesem został wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot. Zastąpił na tym stanowisku Przemysława Sypniewskiego, który złożył dymisję. Poczta Polska miała odegrać kluczową rolę w wyborach prezydenckich, w których wszystkie głosy miały być oddawane korespondencyjnie.

Po blisko dwóch miesiącach od tej zmiany, rada nadzorcza spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. W ogłoszeniu poinformowano, że postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje przyjmowanie zgłoszeń, ich weryfikację pod względem formalnym oraz kwalifikację kandydatów do kolejnego etapu.

Spółka czeka na pisemne zgłoszenia kandydatów do 5 czerwca do godziny 15.00. Przewidywany termin otwarcia zgłoszeń i ich oceny formalnej to 8 czerwca. "Kandydaci, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne, zostaną dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną" - wskazano.

W drugim etapie, który ma się rozpocząć 15 czerwca, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Poczta Polska szuka prezesa

Rada podała także warunki udziału kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jak czytamy, kandydaci muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi także posiadać "co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek".

Ponadto musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kandydat nie może być karanym i musi dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Ograniczenia dotyczą osób sprawujących funkcje polityczne. Jak czytamy bowiem w ogłoszeniu, kandydatem nie mogą być osoby wchodzące w skład organu partii politycznej, zatrudnione przez partię polityczną, czy pełniące funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

O stanowisko prezesa Poczty Polskiej nie mogą się ubiegać również osoby pełniące funkcję społecznego współpracownika albo zatrudnione w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości