Dobre informacje dla przewoźników. Podwyżek opłat na kolei nie będzie

TVN24 Biznes

Dart, czyli nasze polskie Pendolino. Zobacz niesamowity produkt PesyPKP Intercity
wideo 2/3

W okresie nowego rozkładu jazdy, na przełomie 2017 i 2018 roku spółka PKP Polskie Linie Kolejowe będzie stosować dotychczasowy cennik opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej - poinformował Urząd Transportu Kolejowego w piątek w komunikacie.

Dodał, że to efekt wcześniejszej decyzji prezesa UTK, który odmówił spółce zatwierdzenia nowego cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018. Chodzi o opłaty uiszczane przez przewoźników kolejowych na rzecz Polskich Linii Kolejowych, które są administratorem krajowej sieci kolejowej. "Od 10 grudnia 2017 r. spółka PKP PLK będzie stosować dotychczasowy cennik opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej (opłata podstawowa). Taką informację przekazał największy zarządca infrastruktury w piśmie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wcześniej Prezes UTK odmówił spółce zatwierdzenia projektu cennika na okres rozkładu jazdy 2017/2018. Jednocześnie, PKP PLK odrębnie naliczać będzie opłatę za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej" - czytamy w komunikacie UTK.

Dotychczasowy cennik

Komunikat przypomina, że po ubiegłorocznej "dużej" nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym "w kompetencji Prezesa UTK leży m.in. zatwierdzenie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej". "6 lipca 2017 r. Prezes UTK odmówił PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdzenia projektu cennika uznając, że jest on niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa" - informuje UTK w komunikacie. Według UTK główne nieprawidłowości to przyjęcie kosztów niestanowiących kosztów bezpośrednich wynikających z rzeczywistego zużycia infrastruktury kolejowej jako rezultatu przejazdu pociągu lub manewrów. Ponadto przyjęty dobór współczynników korygujących średnią stawkę dostępu nie odzwierciedla rzeczywistego stopnia zużycia infrastruktury oraz kosztów utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej. UTK wyjaśnił, że w przypadku odmowy zatwierdzenia cennika zarządca może podjąć decyzję o stosowaniu ostatnio obowiązującego cennika lub opracować nowy projekt cennika i ponownie przedstawić go do zatwierdzenia. Urząd dodał, że w tym przypadku spółka postanowiła zastosować dotychczasowy cennik.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock