Ułatwienia w wypłacie odszkodowań dla ofiar reprywatyzacji. Jest podpis prezydenta

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP
Wezwanie do wypłaty odszkodowań dla ofiar reprywatyzacjiTVN24
wideo 2/5
TVN24Wezwanie do wypłaty odszkodowań dla ofiar reprywatyzacji

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją. Wypłata ma ruszyć w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy.

"Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami" - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez m.st. Warszawa mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone będą odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od wejścia w życia ustawy przekazane mają zostać przez m.st. Warszawę na rachunek Funduszu Reprywatyzacji. W terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy wypłacać ma je minister finansów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Poprawki do ustawy

Propozycja zmian w ustawach o komisji weryfikacyjnej oraz gospodarce nieruchomościami złożona została w czerwcu br. przez klub Prawa i Sprawiedliwości.

Jej głównym założeniem było usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Zgodnie ze zmianą sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, ale już nie m.st. Warszawa.

Sejm podczas posiedzenia 17 września przyjął część senackich poprawek do tej ustawy. Oprócz zmian redakcyjno-doprecyzowujących Sejm poparł poprawkę, która stanowi, że na postanowienie w przedmiocie umorzonego z mocy prawa postępowania nie powinno przysługiwać zażalenie. Przyjęto także poprawkę, zgodnie z którą prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł.

Uniemożliwienie reprywatyzacji

Ustawa rozszerza katalog przesłanek, które uniemożliwiają reprywatyzację, poszerzając go m.in. o przypadek zajmowania lokalu przez lokatora, a także np. przeznaczenie nieruchomości na cele nauki, oświaty i kultury, położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu wypoczynkowego lub niemożność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich.

Ponadto osoba składająca wniosek reprywatyzacyjny oraz jego ewentualni następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Do tej pory jedyną ustawą regulującą kwestię reprywatyzacji była tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna z 17 września 2016 roku. Zgodnie z jej zapisami można odmówić zwrotu m.in. wtedy, gdy nieruchomość wykorzystywana jest na cele publiczne, wartość nowo wybudowanego na gruncie budynku znacznie przekracza wartość nieruchomości lub gdy budynek był zniszczony po wojnie więcej niż w 66 procent.

O wprowadzenie kompleksowych rozwiązań w tym zakresie przez wiele lat apelowały środowiska lokatorskie.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Raporty: