Od jutra skrócony odpis aktu stanu cywilnego za darmo

Z kraju

sxc.hu Okazania odpisów aktów stanu cywilnego wymaga się przy załatwianiu różnych formalności

Od 1 stycznia 2015 r. po sporządzeniu aktów stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa lub zgonu - jeden skrócony odpis takiego dokumentu będzie wydawany bezpłatnie - poinformowała Barbara Łapińska z Departamentu Spraw Obywatelskich MSW.

Przewiduje to nowe Prawo o aktach stanu cywilnego, które – za wyjątkiem wymienionej wyżej regulacji - zacznie obowiązywać od 1 marca 2015 r. W myśl ustawy ślub będzie można wziąć także poza urzędem stanu cywilnego, ale trzeba będzie za to dodatkowo zapłacić 1 tys. zł. Ponadto rodzice będą mogli nadawać dzieciom również imiona obce.

Bezpłatnie i wcześniej

Jak poinformowała Barbara Łapińska z Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, przepis dotyczący bezpłatnego wydawania jednego skróconego odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu po sporządzeniu tych dokumentów zacznie obowiązywać wcześniej, bo już od 1 stycznia. - Taki odpis będzie wydawany bezpłatnie osobie zgłaszającej. Mówimy tutaj o bieżącej rejestracji - powiedziała Łapińska.

Okazania odpisów aktów stanu cywilnego wymaga się przy załatwianiu różnych formalności, m.in. do otrzymania zasiłku pogrzebowego czy przy postępowaniu spadkowym.

Aby uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, należy złożyć wniosek i uiścić opłatę skarbową, o ile odpis ten nie będzie zwolniony z tej opłaty np. do celów ubezpieczeń społecznych. Jej koszt uzależniony jest od rodzaju dokumentu: 22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny, 24 zł za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz 26 zł za inne zaświadczenia.

Oprócz osoby, której akt dotyczy, uprawnieni do uzyskania odpisów i zaświadczeń są także: rodzeństwo, bliscy krewni, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które "wykażą interes prawny". Od decyzji odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego, przysługuje odwołanie do wojewody.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu