Cała prawda o wynagrodzeniach Polaków. Połowa zarabia poniżej tej kwoty

[object Object]
Ile osób korzysta z Pracowniczych Planów Kapitałowych?TVN24 BiS
wideo 2/6

Połowa pracowników firm zatrudniających powyżej 9 osób otrzymuje niższe wynagrodzenie niż 4094,98 złotych brutto, czyli około 3 tysiące złotych "na rękę" - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

4094,98 złotych - tyle w październiku 2018 roku wyniosła mediana wynagrodzenia brutto zarobków w firmach zatrudniających powyżej 9 osób. Oznacza to, że połowa pracowników zarabiała w tym okresie mniej niż wskazana kwota, a druga połowa - więcej.

Liczba ta znacznie różni się od średniej, jaką co miesiąc wylicza i publikuje GUS - dla porównania w październiku 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5003,78. Kwota ta jest bowiem zawyżona przez najlepiej zarabiających pracowników. GUS wskazuje, że liczba osób, które zarobiły mniej lub tyle samo co równowartość średniego miesięcznego wynagrodzenia w tym miesiącu stanowiła 66 proc. ogółu.

Urząd przedstawia takie analizy co dwa lata. W 2018 roku mediana zarobków była większa o 584,31 zł (16,6 proc.), w porównaniu do poprzedniej edycji badania z 2016 roku.

Na ten wzrost mediany wysokości wynagrodzeń zwrócił uwagę Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. - Dobra koniunktura na rynku, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach, przełożyła się na najszybszy w ostatniej dekadzie wzrost mediany wynagrodzeń. Należy jednak podkreślić, że relacja mediany do średniej wynagrodzeń nie uległa większym modyfikacjom i nadal sięga około 80 procent – komentuje Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Najniższe i najwyższe wynagrodzenia

GUS przedstawił też dane dotyczące najniższych i najwyższych wynagrodzeń. Według Urzędu 10 proc. najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 2224,17 zł.

Z kolei 10 proc. najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 8239,84 zł. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości 60 tys. zł i więcej otrzymało niewiele ponad 0,04 proc. zatrudnionych, od 50 tys. zł ‒ 0,06 proc., od 40 tys. zł ‒ 0,12 proc., od 30 tys. zł ‒ 0,30 proc., od 20 tys. zł ‒ 0,94 proc., od 10 tys. zł ‒ 6,23 proc.

6,1 proc. ogółu zatrudnionych otrzymało miesięczne wynagrodzenie co najmniej równe dwukrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto - czyli co najmniej 10007,56 zł.

Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto - 5003,78 zł - stanowili 66 proc. ogółu pracowników.

16,2 proc. zatrudnionych zarabiało co najwyżej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, czyli nie więcej niż 2501,89 zł. Co 13. zatrudniony (7,6 proc. ogółu) otrzymał miesięczne wynagrodzenie brutto co najwyżej równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2100,00 zł, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości