Matczyne emerytury z kłopotami. Kancelaria premiera: projekt wróci na kolejnym posiedzeniu

Z kraju

Rafalska: mamy zabezpieczone środki na emerytury matczyneJedynka
wideo 2/4

Rada Ministrów zdecydowała, że projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zostanie omówiony i przyjęty na kolejnym posiedzeniu - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Jak dodano, tak zwane matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 roku. W trakcie konsultacji swój sprzeciw wobec wejścia w życie ustawy od 1 marca 2019 roku wyrażało Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Kancelarii Premiera projekt, który zakłada wprowadzenie tzw. matczynych emerytur, miał być omawiany we wtorek.

Centrum Informacje Rządu nie wyjaśniło przyczyn opóźnienia w przyjęciu projektu przez Radę Ministrów. Wiadomo jednak, że w rządzie istniała różnica poglądów w sprawie terminu wejścia w życie ustawy.

W ubiegłym tygodniu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano uwagi do projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których resort finansów zwracał uwagę, że koszty tego programu będą wyższe od planowanych i sugerował jego opóźnienie.

- Te wątpliwości wynikały z etapu uzgodnień, który trwał i z uwag, które były zgłaszane do tego projektu. Ale to zostało już rozstrzygnięte przez Stały Komitet (Rady Ministrów - red.) i czekamy teraz na przyjęcie projektu przez Radę Ministrów – powiedziała w czwartek minister Elżbieta Rafalska.

- W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok są zabezpieczone środki na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Gdy parlament przyjmie ustawę budżetową, stanie się to faktem - dodała.

Matczyne emerytury

CIR podkreślił we wtorkowym komunikacie, że "przygotowany projekt ustawy zakłada wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego od 1 marca 2019 roku, niezależnie od terminu wejścia w życie ustawy". "W budżecie państwa na 2019 r. jest zagwarantowane na ten cel ok. 801,3 mln zł" - dodano. Projekt przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. - To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 złotych. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tysięcy osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tysięcy osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna. Wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. złotych brutto – wyjaśniała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dziećmi.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam Guz / KPRM