Cudzoziemcy w Polsce. Dominuje jedna narodowość

Z kraju

Jakich zmian w prawie dotyczących zatrudniania Ukraińców oczekują pracodawcy?TVN24 BiS
wideo 2/5

Niemal 423 tysięcy cudzoziemców posiadało na początku tego roku ważne zezwolenia na pobyt w Polsce - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców. W ciągu ubiegłego roku liczba ta wzrosła o nieco ponad 50 tysięcy, głównie za sprawą obywateli Ukrainy, ale także coraz liczniej osiedlającymi się w kraju Białorusinami oraz Gruzinami.

Z 423 tys. cudzoziemców, którzy 1 stycznia 2020 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy - 214,7 tys. osób, Białorusi - 25,6 tys., Niemiec - 21,3 tys., Rosji - 12,5 tys., Wietnamu - 12,1 tys., Indii - 9,9 tys., Włoch - 8,5 tys., Chin - 8,5 tys., Wielkiej Brytanii - 6,3 tys. oraz Hiszpanii - 5,9 tys.

Największy wzrost

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w 2019 r. największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli: Ukrainy (o 35,6 tys.), Białorusi (o 5,5 tys.), Gruzji (o 2,7 tys.), Indii (o 1,1 tys.) oraz Mołdawii (o 1,1 tys.). Urząd zwrócił również uwagę na rekordową liczbę Brytyjczyków, którzy zarejestrowali swój pobyt lub uzyskali potwierdzenie prawa stałego pobytu. W ubiegłym roku było to prawie 1,4 tys. osób czyli o 120 proc. więcej niż w 2018 r. Miało to związek z niepewną sytuacją dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Niezmiennie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat). W ubiegłym roku liczba osób z tego typu dokumentami wzrosła z 202,7 tys. do 241,6 tys. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego zwiększyła się natomiast z 69,3 tys. do 78,4 tys. osób - poinformował UdSC. Około 57 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 20-39 lat, prawie 26 proc. w przedziale 40-59 lat, a 12 proc. poniżej 20. roku życia. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie - 117 tys. osób, małopolskie – 45 tys. osób, dolnośląskie - 34 tys. osób oraz wielkopolskie - 33,5 tys. osób. Należy pamiętać, że te dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Składki do ZUS

Jak wynika z danych ZUS liczba cudzoziemców odprowadzających składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2019 roku 665,6 tysiąca.

Tak jak w poprzednich miesiącach największą grupę ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców stanowili Ukraińcy. Ich liczba na koniec trzeciego kwartału tego roku wyniosła 499,6 tys. wobec 425,7 tys. w trzecim kwartale 2018 roku.

Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęli: Białorusini (32,6 tys.), Wietnamczycy (8,1 tys.), Mołdawianie (7,3 tys.) oraz Rosjanie (7,3 tys.).

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock