Frankowicze radzą sobie z regulacją kredytów. Gorzej z tymi, którzy płacą w złotych

Z kraju

Frankowicze rzadziej spóźniają się ze spłatami kredytu

Frankowicze lepiej radzą sobie z terminową spłatą rat kredytów mieszkaniowych niż ci zadłużeni w polskiej walucie - wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej. Lepszego wyniku frankowiczów nie zachwiał nawet szczególnie trudny dla nich okres - rok 2015, w którym nastąpił silny wzrost kursu franka.

BIK przeanalizował spłacalność kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w latach 2006-2008, czyli w okresie największej popularności kredytów we frankach.

Frankowicze spóźniają się rzadziej

W analizowanym okresie banki udzieliły łącznie 924 tys. kredytów mieszkaniowych, z czego prawie połowa była zaciągnięta we franku szwajcarskim - 436 tys.

Opóźnienie w ich spłacie powyżej 90 dni (tzw. szkodowość) po 7-9 latach jest wyraźnie niższa niż w przypadku kredytów złotowych w tym samym czasie. Lepszego wyniku frankowiczów nie zachwiał nawet szczególnie trudny dla nich okres - rok 2015, w którym nastąpił silny wzrost kursu franka. Dane wskazują, że udział opóźnionych kredytów złotowych był 1,5 wyższy niż walutowych.

W 2014 roku udział kredytów opóźnionych w spłacie wynosił 2,5 proc. Wartość ta rosła w ciągu roku, by pod koniec 2015 wyniosła już blisko 3 proc. Gdy spojrzymy na tę samą wartość w grupie kredytów walutowych, zauważymy, że jest ona stała. Liczba opóźnień nie rosła i wynosi 2 proc.

Kredyty się psują

- Charakterystyczne jest też to, że w rocznikach 2006 – 2008 udział kredytów opóźnionych w obsłudze nadal rośnie liniowo z upływem czasu. W gospodarkach z rozwiniętymi rynkami kredytów hipotecznych, np. w Stanach Zjednoczonych, obserwuje się po 5-7 latach zahamowanie wchodzenia nowych kredytów w wyższe statusy opóźnień. W Polsce kredyty osiągające taki wiek psują się nadal, prawdopodobnie skutkiem mniejszej u nas skali refinansowania kredytów hipotecznych i mniejszego rozwoju pożyczek hipotecznych – tłumaczył dr Andrzej Topiński, główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej. Obecnie kredyty walutowe rzadko występują w ofertach banków. Jeszcze przed 2013 rokiem miały w niej znaczący udział, a w niektórych rocznikach nawet przeważały (w 2005 i 2008 roku, a biorąc pod uwagę wartości - także w 2006 roku).

Frankowicze powinni otrzymać pomoc? "Obowiązek państwa", "Cyrk w biały dzień"tvn24bis.pl

Autor: ag / Źródło: tvn24bis.pl