TVN24 Biznes | Z kraju

"Odmrażanie" restauracji. Jak mają zachowywać się klienci, a jak pracownicy?

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Będą kontrole osób siedzących w restauracji? Wiceminister wyjaśnia
Będą kontrole osób siedzących w restauracji? Wiceminister wyjaśnia TVN24
wideo 2/4
TVN24Będą kontrole osób siedzących w restauracji? Wiceminister wyjaśnia

Limity osób, obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznych odległości między gośćmi. To tylko niektóre wytyczne dla gastronomii przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. Od poniedziałku restauracje wznowią działalność stacjonarną.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę szczegóły trzeciego etapu "odmrażania" gospodarki. Zmiany zaczną obowiązywać od najbliższego poniedziałku i dotyczą między innymi otwarcia restauracji.

W związku z tym wytyczne dla branży gastronomicznej przygotowało Ministerstwo Rozwoju.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Bezpieczeństwo pracowników

Właściciele restauracji będą musieli zapewnić pracownikom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ministerstwo Rozwoju zaleca kelnerom oraz innym pracownikom obsługi, na przykład kasjerom, by nosili maseczki oraz rękawiczki, lub każdorazowo dezynfekowali ręce po wykonanej usłudze.

Kucharze, kelnerzy, osoby pracujące przy wydawaniu posiłków czy kasjerzy powinni zachować bezpieczną odległość między stanowiskami pracy. Ministerstwo rekomenduje, by było to co najmniej 1,5 metra. Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej. Ponadto, jeśli to możliwe, należy wykorzystywać metody komunikacji na odległość, poprzez telefon lub radio.

Wśród wytycznych przygotowanych przez ministerstwo znalazło się też zalecenie, by pracodawcy ustalali stałe, jak najmniej liczne zmiany pracowników. Restauracje powinny również zadbać o zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie, na przykład przez rozłożenie przerw na posiłki i czasu rozpoczęcia pracy.

Obowiązkowe jest także restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, czyli na przykład regularne mycie rąk, oraz powstrzymywanie się od kichania czy kaszlenia przy produkcji lub styczności z żywnością.

Podejrzenie zakażenia

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.

W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu. W przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.

Należy wówczas również wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji oraz poleceń.

Bezpieczeństwo klientów

Ministerstwo Rozwoju przygotowało również wytyczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo klientom. Restauracje muszą przestrzegać założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Informacja o maksymalnej liczbie gości powinna być widoczna przy wejściu do lokalu.

Mogą się zatem zdarzyć sytuacje, w których przed wejściem będą się tworzyły kolejki. W takiej sytuacji restauracje mają zadbać o utrzymanie dwumetrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek, na przykład umieszczenie naklejek na podłodze lub używając stojących znaków.

Obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu. Dodatkowo goście mają być doprowadzani do konkretnego wolnego stolika. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk mają być dostępne przy punktach składania zamówień/punktach kasowych oraz przy wyjściu z toalet.

W łazienkach wyłączone mają być suszarki nadmuchowe, zamiast tego należy używać papieru. Ponadto w łazienkach powinny pojawić się instrukcje dotyczące: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz zdejmowania i zakładania maseczki.

Restauracje mają wyznaczyć strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne. "Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić minimum 2 metry, zaś 1 metr w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 metra (ponad blat stolika)" - czytamy.

Zgodnie z wytycznymi MR, przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć osoby pojedynczo, chyba że odległości między nimi wynoszą minimum 1,5 metra i nie siedzą one naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, na przykład z pleksi, pomiędzy osobami.

Niedostępne będą przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów. Usunięte mają zostać również dodatki, takie jak cukier, jednorazowe sztućce, serwetniki, z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

W przypadku usług realizowanych na miejscu zamówienia będą przynoszone na tacach, które mają być myte i dezynfekowane każdorazowo po użyciu. W przypadku usług na wynos restauracje mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania z ekranów do składania zamówień poprzez na przykład udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowych rękawiczek oraz poprzez regularne przecieranie powierzchni ekranów.

Ministerstwo podkreśliło, że "noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane". Wymagana będzie jednak każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: "zdezynfekowano".

Resort podkreślił, że należy również dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut. W miarę możliwości pomieszczenia restauracyjne mają być również stale wietrzone.

Dezynfekcja lokali gastronomicznychKPRM

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości