GUS - wynagrodzenia w IV kwartale.

Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o średniej płacy w gospodarce narodowej w 4-tym kwartale ubiegłego roku. Od czerwca do września średnie wynagrodzenie wyniosło 2968 złotych i 55 groszy brutto i było tylko o 0,6% wyższe niż w kwartale drugim. O tym jak zmienia się rynek pracy  rozmawialiśmy z Wiktorem Wojciechowskim z Forum Obywatelskiego Rozwoju.
GUS - wynagrodzenia w IV kwartale.

Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o średniej płacy w gospodarce narodowej w 4-tym kwartale ubiegłego roku. Od czerwca do września średnie wynagrodzenie wyniosło 2968 złotych i 55 groszy brutto i było tylko o 0,6% wyższe niż w kwartale drugim. O tym jak zmienia się rynek pracy  rozmawialiśmy z Wiktorem Wojciechowskim z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o średniej płacy w gospodarce narodowej w 4-tym kwartale ubiegłego roku. Od czerwca do września średnie wynagrodzenie wyniosło 2968 złotych i 55 groszy brutto i było tylko o 0,6% wyższe niż w kwartale drugim. O tym jak zmienia się rynek pracy rozmawialiśmy z Wiktorem Wojciechowskim z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Pozostałe wiadomości