Coraz mniej Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Trzy przyczyny

Z kraju

Jaka jest polska bieda?TVN24 Bizes i Świat
wideo 2/3

W 2016 roku w Polsce było 4,9 procent skrajnie ubogich, a rok wcześniej 6,5 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej zyskały rodziny wielodzietne - wśród tych z trójką i większą liczbą dzieci wskaźnik skrajnego ubóstwa zmniejszył się z około 17 do 10 procent.

Według analityków GUS czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. to:

- wzrost wynagrodzeń,

- spadek bezrobocia,

- w przypadku rodzin z dziećmi - wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus).

Granica ubóstwa

Gospodarstwo domowe uznane za żyjące w skrajnym ubóstwie to takie, w którym wydatki (w tym obejmujące wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie i wartość spożycia naturalnego) są niższe od granicy ubóstwa obliczanej w oparciu o minimum egzystencji, szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W 2016 r. IPiSS minimum to obliczył na 439,55 - 555,02 zł na osobę miesięcznie w zależności od typu gospodarstwa domowego. Minimum egzystencji uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzić może do biologicznego wyniszczenia. Jak napisano w komunikacie GUS, z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, iż w 2016 r. wyraźnie poprawiła się sytuacja wspomnianych gospodarstw, co znalazło odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu się zasięgu ubóstwa. W 2016 r. w przypadku stopy ubóstwa skrajnego zaobserwowano znaczący spadek wartości wskaźnika w odniesieniu do roku poprzedniego (o 1,6 punktu proc.). Oznacza to, że w 2016 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło ok. 5 proc. osób w Polsce.

Spadek ubóstwa w większości grup

GUS wyliczył, że obserwowany w 2016 r. spadek ubóstwa skrajnego dotyczył zdecydowanej większości branych pod uwagę grup. Najbardziej poprawiła się sytuacja dzieci w wieku 0-17 lat, rodzin wielodzietnych, tj. małżeństw (w grupie małżeństw GUS uwzględnił też związki nieformalne - red.) z trójką dzieci na utrzymaniu oraz małżeństw z czwórką lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu, także w gospodarstwach, w których osoby utrzymujące finansowo rodzinę w całości lub w większości posiadają wykształcenie co najwyżej gimnazjalne czy zasadnicze zawodowe, wśród rolników, a także wśród mieszkańców wsi i małych miast, o liczbie ludności poniżej 20 tys. GUS zauważył, że zmniejszył się również zasięg ubóstwa skrajnego w gospodarstwach z osobami niepełnosprawnymi, w tym w gospodarstwach z niepełnosprawnymi dziećmi do lat 16 oraz niepełnosprawną osobą utrzymującą finansowo rodzinę w całości lub w większości. Podobnie jak w latach wcześniejszych wskaźnik ubóstwa był najniższy w gospodarstwach domowych bez dzieci na utrzymaniu, w gospodarstwach z osobą utrzymującą finansowo rodzinę w całości lub w większości posiadającą wykształcenie wyższe, a także wśród mieszkańców największych miast, o liczbie ludności wynoszącej co najmniej 500 tys.

Zasięg ubóstwa skrajnego w 2015 i 2016 rokuGUS

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock