Dodatek węglowy. Jak złożyć wniosek przez internet, a jak w wersji papierowej?

Autor:
wac//az
Źródło:
gov.pl
RPO pyta o dodatek węglowy
RPO pyta o dodatek węglowyTVN24
wideo 2/6
TVN24RPO pyta o dodatek węglowy

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego, czyli nowego, jednorazowego świadczenia wynoszącego 3 tysiące złotych, można składać od kilku dni. Termin na złożenie dokumentów upływa 30 listopada. Przypominamy, jak złożyć wniosek przez internet, a jak w formie tradycyjnej w urzędzie gminy.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać już od 17 sierpnia, ostateczny termin upływa 30 listopada. Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł, warto się zatem pośpieszyć.

CZYTAJ TEŻ: Można dostać 3 tysiące złotych. "Zainteresowanie jest bardzo duże

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w internecie. Można wypełnić wniosek online albo go wydrukować i dostarczyć do urzędu. Najpierw jednak trzeba sprawdzić na stronach internetowych urzędu gminy, która z instytucji w naszym miejscu zamieszkania zajmuje się obsługą przyznawania i wypłatą dodatku węglowego. Może to być na przykład lokalny ośrodek pomocy społecznej MOPS.

Dodatek węglowy - jak wypełnić wniosek

1. Kliknij w link poniżej, pobierz wniosek i wydrukuj.

WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY >>>

2. Wpisz informację, do kogo kierowany jest wniosek. Wnioski będą rozpatrywały gminy, więc w zależności od miejsca zamieszkania będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

3. Podaj swoje dane: imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. Jeśli nie masz numeru PESEL, wpisz serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe razem z innymi osobami, ich dane będzie trzeba uzupełnić w dalszej części wniosku.

4. Zaznacz w formularzu jedno, główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. "Wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku" - przypomina komunikat ze strony rządowej.

5. Wybierz jedno z trzech okienek, które określa typ budynku, w jakim mieszkasz.

6. Podpisz oświadczenie o tym, że dane podane we wniosku są prawdziwe, wpisz nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku. Jeżeli jesteś wnioskodawcą, którego ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, czyli np. przez kotłownię zasilaną węglem kamiennym, znajdującą się w innym budynku, musisz załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku, zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek w formie papierowej złóż w urzędzie gminy lub innym, wskazanym przez gminę podmiocie, w którego kompetencjach jest rozpatrzenie twojego wniosku. Wniosek można też przesłać drogą elektroniczną - wówczas powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jak przesłać wniosek o dodatek węglowy online

Składając wniosek w formie online, musisz go najpierw pobrać jak wyżej. Teraz możesz go wydrukować, wypełnić wersję papierową i zrobić skan albo wypełnić go w komputerze. W obu przypadkach dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Jak to zrobić?

1. Zaloguj się do profilu zaufanego na stronie e-PUAP.

2. Wybierz opcję "Zobacz katalog spraw".

3. Wejdź w zakładkę "Sprawy ogólne", wybierz "Pisma do urzędu".

3. Kliknij w "Pokaż więcej", by znaleźć wniosek.

4. W kolumnie po lewej stronie wybierz "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", następnie kliknij: "Załatw sprawę".

5. Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo. Chociaż adresatem pisma jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, sprawą może zajmować się inny organ niż urząd gminy czy miasta. Może to być np. MOPS - informację o tym, która instytucja przyjmuje wnioski, znajdziesz na stronie gminy, w której mieszkasz.

6. Wybierz rodzaj pisma: "Wniosek".

7. W tytule pisma wpisz "Wniosek o dodatek węglowy". Formułkę powtórz w treści pisma.

8. W kolumnie "Dodaj załącznik" dodaj wniosek.

ZOBACZ TEŻ: Profil zaufany – jak go założyć i do czego służy?

Autor:wac//az

Źródło: gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości