Długi Polaków w górę. Rekordzistą mężczyzna z województwa lubelskiego

Z kraju

Długi Polaków. Dlaczego się zadłużamy?tvn24bis
wideo 2/3

Niespłacane na czas długi Polaków wzrosły w trzecim kwartale do 78,7 miliarda złotych - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowej. W porównaniu z drugim kwartałem liczba niesolidnych dłużników wzrosła o blisko 31 tysięcy osób.

Zaległości konsumentów, jak podkreślono, powstają w wyniku opóźniania o minimum 30 dni płatności na co najmniej 200 złotych. Znajdują się wśród nich raty kredytów, pożyczek, zaległe czynsze, ubezpieczenia, rachunki telefoniczne, alimenty, koszty sądowe czy zobowiązania wobec firm windykacyjnych. Według BIG, łączna kwota zaległych zobowiązań Polaków, zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w BIK, wyniosła na koniec września 2019 roku około 78,7 miliarda złotych. Od końca drugiego kwartału br. odnotowano wzrost o ponad 2,4 miliarda złotych. Wartość długów kredytowych zwiększała się w tym czasie o około 1,4 miliarda złotych (3,8 procent) do blisko 36,8 miliarda złotych, a pozakredytowych o ponad 681 milionów (1,7 proc.) do 41,9 miliarda złotych. O 424 złote (1,5 procent) podniosła się średnia kwota zaległości przypadająca na osobę i na koniec września wyniosła 27 tysięcy 837 złotych. BIG podało, że w porównaniu z drugim kwartałem łączna liczba niesolidnych dłużników podwyższyła się o 30 tysięcy 743 osoby i wyniosła w trzecim kwartale ponad 2,8 miliona osób.

Długi Polaków

Wśród dłużników dominują mężczyźni (61,4 procent), którzy mają też wyższe zaległości niż kobiety.

Rekordzistą pod względem wysokości zadłużenia jest 63-letni mężczyzna z województwa lubelskiego, który ma ponad 71,7 miliona złotych przeterminowanych zobowiązań.

Drugi jest mężczyzna z województwa pomorskiego, ma 37 lat i ponad 48 milionów złotych długu.

Na trzecim miejscu znalazła się 37-latka z prawie 42,6 miliona złotych zaległości. Dłużniczka pochodzi z Mazowsza, tak jak połowa z dziesiątki rekordzistów.

Najwyższe wartości niespłacanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych przypadają na Mazowsze - 13,8 miliarda złotych, Górny Śląsk - 10,5 miliarda oraz Dolny Śląsk - 7,2 miliarda złotych. Z kolei najmniejszą wartość zaległości mają mieszkańcy województwa podlaskiego - 1,5 miliarda.

Średnia wartość zaległego zobowiązania przypadająca na osobę podwyższyła się we wszystkich województwach - najbardziej w mazowieckim o 881 złotych (2,4 procent). Przeciętna zaległość w trzecim kwartale wzrosła we wszystkich przedziałach wiekowych.

Ponadto, z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych wynika, że osoby nieradzące sobie ze spłatą zaległych zobowiązań źle postrzega ponad 51 procent respondentów, a 31 procent pozytywnie.

Inne firmy

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) gromadzi informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm. Zbieraniem i udostępnianiem danych na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz przedsiębiorstw zajmuje się też między innymi Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock