Minister energii podpisał rozporządzenie o cenach prądu

Z kraju

Klich o noweli w sprawie zamrożenia cen prądutvn24
wideo 2/5

Rozporządzenie do ustawy o cenach prądu zostało podpisane przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Znajdują się w nim wzory i sposoby wyliczania zwrotów różnicy ceny energii elektrycznej, o których mowa w ustawie.

Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

"Głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad rozliczania pomiędzy przedsiębiorstwami obrotu a Funduszem Wypłat Różnicy Ceny oraz sposobu wyznaczania obowiązujących 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia)" - napisano w piątkowym komunikacie resortu.

Resort przypomniał, że konsultacje rozporządzenia odbyły się dwukrotnie: w marcu br. oraz lipcu br.

Z 364 uwag uwzględniono 114. W komunikacie napisano również o spotkaniach z przedstawicielami samorządu terytorialnego, "w rezultacie których uwzględniono ich główne postulaty".

Rekompensaty

"W rozporządzeniu dostosowane zostały terminy poszczególnych działań w taki sposób, aby zmiana dotychczas niezmienionych umów zbiegła się w czasie z możliwością ubiegania się o wypłaty z funduszu" - napisano.

Rozporządzenie określa m.in. sposoby obliczania różnicy ceny, rekompensaty finansowej, średnioważonych cen na rynku oraz cen obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Regulacja zawiera wzory do obliczania kwoty zwrotu różnicy ceny, oddzielnie dla pierwszego i drugiego półrocza tego roku.

Zawiera też wzory do kalkulowania średnioważonych cen energii na rynku hurtowym, używanych do dalszych obliczeń. Zawiera także formuły do obliczania kosztów jednostkowych, takich jak koszty własne funkcjonowania, koszty pozyskania i umorzenia "zielonych certyfikatów" oraz marży.

Zasady pomocy

Sprzedawcy do odbiorców końcowych oraz odbiorcy końcowi samodzielnie kupujący energię na rynku składają wniosek o wypłatę różnicy ceny po opublikowaniu przez Prezesa URE odpowiednich cen średnioważonych oraz pozostałych kosztów.

Znowelizowana w czerwcu ustawa o cenach prądu zakłada, że za pierwsze półrocze 2019 r. sprzedawcy energii elektrycznej będą ubiegać się o zwrot różnicy między ceną zakupu a zamrożoną ceną sprzedaży do odbiorców końcowych na zasadach określonych w pierwotnej wersji ustawy - z grudnia 2018 r.

Za drugie półrocze wypłata różnicy ceny będzie dotyczyć sprzedaży do odbiorców końcowych z zamrożoną ceną - gospodarstw domowych, szpitali, jednostek finansów publicznych, mikro- i małych firm. Pozostałe przedsiębiorstwa będą kupować energię na rynku i mogą starać się o zwrot w innym trybie - na zasadach pomocy de minimis.

Minęły miesiące

Pod koniec grudnia ubiegłego roku uchwalono ustawę, która miała gwarantować ceny energii z czerwca 2018 roku. Resort przez wiele miesięcy zwlekał z rozporządzeniem, które miało szczegółowo pokazać, jak realizować jej zapisy.

Projekt przepisów wykonawczych resort opublikował w połowie marca. Dokument zawiera przede wszystkim formuły do określenia kwot rekompensat dla sprzedawców prądu za utrzymanie zeszłorocznych cen.

W kwietniu pokazano treść opinii, jakie napłynęły w ramach konsultacji publicznych projektu. Wcześniej minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że rozporządzenie w sprawie cen prądu będzie wydane do końca marca.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24