TVN24 Biznes | Z kraju

Plan dla polskiego megalotniska. Wkrótce projekt uchwały

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Maciej Lasek o CPK: na terenie okolicznym są już cztery lotniska
Maciej Lasek o CPK: na terenie okolicznym są już cztery lotniskaTVN24
wideo 2/6
TVN24Maciej Lasek o CPK: na terenie okolicznym są już cztery lotniska

Projekt uchwały dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być przyjęty w trzecim kwartale tego roku - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Chodzi o etap prac przygotowawczych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023".

"Niniejszy program potwierdza i uzupełnia ustalenia oraz rozstrzygnięcia zawarte w uchwale Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. (...), na mocy której Rada Ministrów przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. (...) Program CPK ustanawia ramy finansowe oraz warunki organizacji realizacji zamierzeń Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Program CPK potwierdza tym samym założenia przyjęte w Koncepcji CPK, a zarazem wykonuje nakaz zawarty w ustawie o CPK" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Pierwszy etap

Jak napisano, Program CPK dotyczy pierwszego z etapów procesu inwestycyjnego CPK, przypadającego na lata 2020-2023, to jest etapu prac przygotowawczych.

W ramach etapu pierwszego - jak wskazano - opracowywane będą kolejne fazy dokumentacji projektowej oraz uzyskiwane decyzje administracyjne niezbędne do wejścia w etap realizacji poszczególnych zamierzeń budowlanych.

"Zasadniczym celem pierwszego etapu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań odnośnie do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia, określenie optymalnego planu jego realizacji, szczegółowych harmonogramów, jak i budżetów poszczególnych projektów, a także określenie sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych" - napisano.

Dodano, że Etap II (realizacja robót budowlanych) będzie prowadzony w oparciu o materiały wypracowane w toku fazy wcześniejszej.

"Bezprecedensowy projekt"

Jak napisano, zgodnie z założeniami koncepcji CPK, "mamy do czynienia z unikalnym i bezprecedensowym projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale w skali całego regionu".

"Projektem (...), który składać się będzie z przeszło 120 budynków i budowli. Sam terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. m kw. będzie jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce. Projektem, który będzie wymagał zainstalowania zaawansowanych urządzeń i systemów, jak systemy bagażowe, systemy IT, systemy ATM" - czytamy.

Dodano, że wszystkie te elementy i systemy będą przy tym musiały zostać oddane do użytku w mniej więcej tym samym czasie, a następnie przygotowane do użytku operacyjnego.

"Należy też podkreślić, że projekt będzie realizowany na obszarze, który obecnie stanowi tereny rolnicze, co wiąże się choćby z koniecznością zapewnienia pełnego uzbrojenia tego terenu, jak i rodzi wyzwania związane z ochroną środowiska, stosunkami wodnymi, ochroną społeczności lokalnych czy zapewnieniem planowania przestrzennego otoczenia inwestycji" - napisano.

Podkreślono, że program inwestycyjny CPK w każdej jego fazie, tj. planowania, projektowania, budowy, jak i przygotowania operacyjnego, będzie projektem "o niespotykanej dotychczas w Polsce skali i stopniu skomplikowania".

CPK

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości