TVN24 Biznes | Z kraju

Wsparcie dla branż i bon turystyczny na nowych zasadach. Prezydent podpisał ustawę

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris
Źródło:
PAP
"Prezydent po prostu martwi się o branże turystyczną"
"Prezydent po prostu martwi się o branże turystyczną"TVN24
wideo 2/14
TVN24"Prezydent po prostu martwi się o branże turystyczną"

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 – przekazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta. Dodano, że oznacza to wprowadzenie w życie przepisów dotyczących wsparcia między innymi sektora dostawców energii cieplnej, sektora kolejowego, lotniczego, a także kinematografii. Rozszerza również zasady korzystania z bonu turystycznego.

W poniedziałek prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu >>>

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, ustawa wprowadza przepisy dotyczące wsparcia w szczególności: sektora dostawców energii cieplnej i końcowych odbiorców ciepła, sektora kolejowego, sektora transportu lotniczego, sektora kinematografii, sektora opiekuńczego, w tym wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-terapeutycznych, rodzinnych domów dziecka i centrów integracji społecznej.

Ponadto ustawa zawiera regulacje dotyczące m.in. prowadzenia i finansowania szczepień przeciwko COVID-19, działalności uczelni wyższych, honorowych dawców krwi, żołnierzy zawodowych, cudzoziemców.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Bon turystyczny na nowych zasadach

Nowela również rozszerza możliwości korzystania z Polskiego Bonu Turystycznego.

W pierwszym etapie działania programu świadczenie dotyczyło noclegów w obiektach turystycznych oraz imprez turystycznych z minimum jednym noclegiem, które organizowali operatorzy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego. Po zmianach bony będą mogły służyć również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty. Warunkiem jest objęcie pakietem minimum dwóch usług.

Jak wskazuje Polska Organizacja Turystyczna (POT), nowelizacja programu zakłada, że operatorzy turystyczni i organizacje pożytku publicznego mogą dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in. usługi przewodnickie (zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach), przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych.

"W ten sposób bon może pomóc nie tylko właścicielom obiektów i osobom bezpośrednio w nich zatrudnionym, ale także pracownikom szerzej rozumianej branży turystycznej: pilotom wycieczek, przewodnikom, instruktorom i animatorom czasu wolnego czy osobom odpowiadającym za transport i wyżywienie" – podała POT.

Według POT, po nowelizacji program uwzględnia specyfikę zorganizowanego wypoczynku w formie wycieczek szkolnych, obozów sportowych, zielonych szkół i półkolonii.

W bazie Polskiego Bonu Turystycznego znajduje się obecnie ponad 18 tys. przedsiębiorców. Aktualizowaną na bieżąco listę dostępnych obiektów oferujących usługi zakwaterowania, wycieczki, atrakcje i usługi touroperatorów można znaleźć na stronach POT.

Zamknięte hotele

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi w grudniu ub.r. przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia, początkowo do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 31 stycznia.

Ze służbowego pobytu w hotelu mogą skorzystać tylko przedstawiciele konkretnych zawodów. Są to m.in. kierowcy wykonujący transport drogowy, członkowie załogi samolotu i obsady pociągu, funkcjonariusze służb państwowych oraz żołnierze.

Wyjątek przewidziano także dla osób wykonujących zawód medyczny oraz sportowców, trenerów i członków sztabów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Igor Smirnow/KPRM

Pozostałe wiadomości