Z kraju

Będzie trudniej o pożyczkę. Banki chcą zaostrzyć politykę

Z kraju

[object Object]
Kredyty na nowo: 21 dni na decyzję kredytowąTVN24 BiS
wideo 2/5

O kredyty konsumpcyjne może być trudniej - wynika z ankiety, którą wśród banków przeprowadził NBP.

Z ankiety wynika, że w drugim kwartale 2017 roku banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i zaostrzyły również część warunków udzielania kredytów.

Banki zmniejszyły np. maksymalną kwotę kredytu, a niektóre z nich ograniczyły dostęp do kredytów dla najbardziej ryzykownej populacji klientów. Według ankietowanych banków popyt na kredyty konsumpcyjne w drugim kwartale 2017 roku nieznacznie wzrósł. Na trzeci kwartał 2017 roku banki przewidują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej oraz oczekują wzrostu popytu.

Kredyty dla firm

Z ankiety wynika również, że w drugim kwartale nie zmieniły się istotnie kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw.

Banki w niewielkim stopniu zaostrzyły jedynie kryteria udzielania kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, pojedyncze skróciły maksymalny okres kredytowania oraz podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu.

W drugim kwartale 2017 roku banki odczuły wzrost popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa na kredyty, zwłaszcza na kredyty długoterminowe.

Na trzeci kwartał pojedyncze banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw i jednocześnie oczekują wzrostu popytu, zwłaszcza w segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw.

Spadek popytu

W drugim kwartale 2017 roku banki nieznacznie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych - podniosły marże kredytowe dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem i obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Instytucje finansowe odczuły też wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co uzasadniały głównie prognozowaną sytuacją na rynku mieszkaniowym oraz złagodzeniem warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Na trzeci kwartał 2017 roku pojedyncze banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych oraz spadek popytu.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2017 roku wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89 procent.

Autor: mb//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości