Z kraju

Senat przegłosował prawie 100 poprawek do budżetu

Z kraju

Morawiecki: budżet jest narzędziem kształtowania naszych nawyków
tvn24Morawiecki: budżet jest narzędziem kształtowania naszych nawyków

Ponad 1,9 miliarda złotych na onkologię, o 4,6 miliarda złotych więcej na oświatę oraz dodatkowy miliard złotych na walkę ze smogiem - to tylko niektóre z poprawek do budżetu na 2020 rok, które w czwartek zaproponował Senat.

W bloku głosowań poparcia nie uzyskał wniosek mniejszości - zgłoszony przez senatorów PiS - o przyjęcie budżetu na 2020 r. bez poprawek. W trakcie prac nad budżetem w Senacie, PiS argumentowało, że plan dochodów i wydatków na bieżący rok nie wymaga zmian. Innego zdania byli senatorowie Koalicji Obywatelskiej, według których np. zbyt małe środki przeznaczono na zwalczanie chorób onkologicznych.

Większość senacka poparła ok. 100 poprawek do ustawy budżetowej. Najważniejsze z nich zakładały: przeznaczenie ponad 1,9 mld zł na onkologię; zwiększenie o 4,6 mld zł subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli; dodatkowy 1 mld zł na walkę ze smogiem. Senatorowie zaproponowali ponadto, by przesunąć do Kancelarii Senatu 110 mln zł na finansowanie zadań związanych z Polonią.

Senatorowie poparli ponadto kilkadziesiąt poprawek, które miały charakter lokalny. Chodziło np. o przesunięcie środków na budowę dróg lokalnych, dróg ekspresowych, czy rewitalizacji muzeów.

Teraz ustawa budżetowa trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Budżet przyjęty przez Sejm

W ustawie budżetowej na 2020 r. - uchwalonej przez Sejm 14 lutego - założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB. Według rządu ustawa przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu Dobry start; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem Za życiem; program Mama4 plus; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł. Wśród wydatków znalazły się także: program Senior plus; wyższe wydatki na obronę narodową (o ok. 5 mld zł środków więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Autor: kris / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości