Dwa polskie banki w europejskiej czołówce

Z kraju

Rewolucja w bankach. Darmowe konta i kartytvn24bis
wideo 2/3

Wyniki europejskich testów warunków skrajnych wskazują, że w grupie 48 przebadanych banków PKO BP jest najodporniejszy na negatywne scenariusze makroekonomiczne. W pierwszej trójce spośród wszystkich badanych banków znalazł się również Bank Pekao - poinformowały banki w komunikatach prasowych.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przeprowadził właśnie kolejną edycję ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych.

Stress testy to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy stresowych.

Testy warunków skrajnych były prowadzone na próbie czterdziestu ośmiu banków z Unii Europejskiej i Norwegii, obejmujących około 70 proc. aktywów europejskiego sektora bankowego.

W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa największe działające w naszym kraju banki: PKO BP i Pekao.

KNF: wysoka odporność

Wyniki stress testów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), w którym uczestniczyły PKO BP i Bank Pekao SA, wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku wystąpienia teoretycznego szoku makroekonomicznego - oceniła Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie.

Jak dodano, sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna, czemu sprzyjało zarówno utrzymujące się wysokie tempo wzrostu, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, jak i poprawa nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów.

"W ostatnich latach sektor bankowy odnotowuje stały wzrost funduszy własnych i wzrost współczynników kapitałowych. Prowadzona przez KNF polityka dywidendowa przy jednocześnie zyskownym sektorze umożliwia budowę odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych (scenariusz szokowy) pozwalają na stabilne funkcjonowanie instytucji bankowych" - stwierdziła KNF.

PKO BP i Pekao

Europejskie prawo nakazuje bankom dysponować taką ilością kapitału, która pozwoli im pokryć nieoczekiwane straty i zachować wypłacalność w razie kryzysu. Wymagana ilość kapitału zależy od ryzykowności aktywów danego banku.

Najlepszy jakościowo kapitał określany jest jako Tier 1. Służy do pokrywania strat w warunkach wypłacalności banku i pozwala bankowi kontynuować normalną działalność i zapewnia mu płynność finansową. Zgodnie z aktualnymi regulacjami UE, kapitał Tier 1 powinien odpowiadać 4,5 proc. aktywów ważonych ryzykiem.

Tymczasem największy polski bank - PKO BP - w komunikacie podał, że w jego przypadku skonsolidowany współczynnik Tier 1 byłby w 2020 r. na poziomie 17,39 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,93 proc. w scenariuszu skrajnym, a z pełnym wdrożeniem MSSF 9 (Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9), wskaźnik ten byłby odpowiednio na poziomie 16,89 proc. oraz 15,62 proc. - czyli zmniejsza się w drugim przypadku o 0,29 punktów procentowych, najmniej wśród przebadanych banków.

"PKO Bank Polski odpowiedzialnie podchodzi do kwestii ryzyka. [...] Dlatego nie jest zaskoczeniem, że europejskie stress testy oceniły PKO Bank Polski jako najodporniejszy bank w Europie" – powiedział cytowany przez PAP wiceprezes PKO Banku Polskiego Piotr Mazur.

Z kolei Bank Pekao poinformował, że zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 banku byłby w 2020 r. na poziomie 16,5 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,47 proc. w scenariuszu skrajnym.

"Tegoroczne testy sytuują Bank Pekao wśród trzech najbardziej odpornych europejskich banków (spośród 48 objętych próbą), z wrażliwością wskaźników kapitałowych na warunki stresowe kilkukrotnie poniżej średniej europejskich banków" - napisano w komunikacie Pekao.

Autor: ah//dap / Źródło: PAP