Sprawdź jakość powietrza. Dzięki apce na smartfony resortu środowiska

powietrze.gios.gov.pl, TVN24Powietrzna aplikacja jest już dostępna do ściągnięcia

Ruszyła bezpłatna aplikacja na telefony „Jakość powietrza w Polsce”, która została przygotowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki niej można sprawdzić dane ze 140 automatycznych stacji pomiarowych w całej Polsce. Jak deklaruje Ministerstwo Środowiska, rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o osobach, które nie mają eksperckiej wiedzy na temat ochrony powietrza.

To kolejny projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wcześniej resort wystartował z portalem www.powietrze.gios.gov.pl, na którym można było śledzić i aktualne informacje na temat czystości powietrza.

Aplikacja przedstawia dane ze 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozsianych po całej Polsce. Program sam wybiera najbliższą stację, ale umożliwia również sprawdzenie danych z pozostałych punktów pomiarowych.

Jak to działa?

Mierzone jest aktualne stężenie tzw. pyłów zawieszonych - PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz ozonu. Wyniki tego pomiaru podaje się w sześciostopniowej skali od „bardzo dobry” do „bardzo zły”. Ilustrują one potencjalny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie.

Informacje o jakości powietrza wizualizowane są za pomocą mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych. Główne elementy aplikacji: DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika. MAPA – wyświetlanie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych w Polsce. WYSZUKAJ STACJĘ – lista działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych (adresy: miasto i ulica) i pozwalająca na wyświetlanie danych ze stacji po ich adresach. OSTRZEŻENIA – informacje o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy informowania lub alarmowe. AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na portalu jakości powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów o jakości powietrza). ODWIEDŹ PORTAL GIOŚ – przekierowanie do portalu jakości powietrza GIOŚ.

Powietrze na "3+"

Przykładowo, gdy okaże się, że aplikacja wydaje ocenę „dostateczną” w legendzie można dostrzec zalecenie, aby rozważyć ograniczenie (skrócenie, bądź rozłożenie w czasie) przebywania na wolnym powietrzu - zwłaszcza, jeśli aktywność wymaga długotrwałego, aktywnego wysiłku fizycznego. Aktywności na otwartym powietrzu przy tym, „dostatecznym” poziomie zanieczyszczenia może mieć bowiem niekorzystny wpływ na zdrowie. Aplikację jest bezpłatna i pobrać ją można dla systemu Android, jednak od połowy stycznia 2016 roku dostępna będzie także i dla systemu iOS. Ministerstwo informuje, że więcej informacji nt. jakości powietrza, archiwalne wyniki pomiarów i ostrzeżenia przed wysokimi zanieczyszczenia na terenie Polski, znaleźć można na portalu www.powietrze.gios.gov.pl.

Polska - liberalny truciciel

Normy jakości powietrza są notorycznie przekraczane w kilku miastach Polski. Jak informuje Greenpeace, już w marcu 2015 roku roczny limit dni, w których zanieczyszczenie powietrza może przekraczać dopuszczalne normy został wykorzystany w: Katowicach, Krakowie, Nowym Sączu, Suchej Beskidzkiej, Warszawie i Wrocławiu. Powtarzające się z roku na rok przekroczenia norm jakości powietrza powodują, że Komisja Europejska grozi Polsce karami finansowymi. Liczby są zatrważające. Serwis internetowy Polskiego Alarmu Smogowego ostrzega, że zanieczyszczone powietrze każdego roku zabija 45 tys. mieszkańców naszego kraju. PAS domaga się od ministerstwa środowiska wprowadzenia niższego poziomu alarmowego. Okazuje się bowiem, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej, ale zasady co do informowania mieszkańców o zanieczyszczeniu - najbardziej liberalne.

Alarm smogowy jest ogłaszany w Polsce, gdy średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu przekroczy 300 mikrogramów na m sześć. Stan ostrzegawczy obowiązuje natomiast przy stężeniu 200 mikrogramów na m sześć. Zdecydowanych działań władz domaga się wiele organizacji i stowarzyszeń, m.in. Polskiego Alarmu Smogowego.

Autor: ag//km / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: powietrze.gios.gov.pl, TVN24

Pozostałe wiadomości