Polacy chętniej "rzucają papierami". Bo pieniądze to nie wszystko

Pieniądze

TVNbisCoraz wiecej osób rzuca pracę

Dobrowolne odejście z pracy - to zjawisko dziś coraz częściej spotykane. Co to oznacza? Że rośnie grupa tych, którzy zmieniają firmę, bo oczekują możliwości awansu i rozwoju, a nie tylko wynagrodzenia. Obecnie to zjawisko dotyczy 10,8 procent osób aktywnych zawodowo.

Nawet 85 procent firm w Polsce nie walczy o to, by zatrzymać pracownika - wynika z raportu firmy Antal dotyczącego rotacji w organizacjach.

- Gdy spytamy pracodawców, to widzimy, że oni mają coraz większe problemy z tą rotacją pracowniczą, bo dzisiaj co druga firma w Polsce mówi, że ma problem z tym - mówił w programie "Biznes dla ludzi" w TVN24 BiS Andrzej Kubisiak z Work Service. - Przekładając to na perspektywę pracownika, to kiedy patrzymy na pule osób, które odeszły z dotychczasowego miejsca pracy, to jest to 10 procent - wyjaśniał.

- Mówimy o pracownikach, którzy odeszli: nie dotknęły ich zwolnienia grupowe, likwidacja stanowiska. Pracownik po prostu wysłała komunikat: ja mam ochotę zmienić pracę i tą pracę mogę znalexć na rynku bez problemu - tłumaczył gość TVN24 BiS.

Z badania wynika, że średnio organizacje notują wskaźnik rotacji dobrowolnej na poziomie 10,8 procent. "Efektem drenażu kompetencji w firmie jest spadek efektywności i produktywności, ale także zachwianie współpracy w zespołach i atmosfery zatrudnienia. Spośród aktualnych wyzwań pracodawców, które można określić mianem 3xZ: zdobądź, zapłać, zatrzymaj, ten ostatni element wydaje się być póki co najtrudniejszy w realizacji" - można przeczytać w raporcie firmy.

Dlaczego?

Według autorów raportu, pracownicy coraz częściej oczekują możliwości awansu i rozwoju. Zaś czynnikiem destrukcyjnym dla zatrudnionych jest powtarzalność i monotonia w wykonywanych obowiązkach.

Jak mówił Andrzej Kubisiak pracodawcy powinni wytypować pracowników, których chciałby zatrzymać i przedstawić im "odpowiednie pakiety możliwości". Utrzymanie pracownika nie musi wiązać się z dużymi kosztami.

Według danych prawie 85 proc. pracodawców nie podejmuje i nie ma przygotowanych żadnych strategii aby przeciwdziałać temu procederowi. Nadal najczęstszymi z metod utrzymania przez firmy pracownika jest poprawa warunków ich finansowania(59 proc.) bądź szkolenia (49 proc.).

Kto najczęściej zmienia pracę?

Według raportu przygotowanego przez Antal, najczęściej pracę zmieniają inżynierowie i pracownicy branży IT.

Dlaczego ludzie zmieniają pracę, klasyfikacja według branż: - Bankowość i ubezpieczenia: brak work-life balance, - Budownictwo i energetyka: złe zarządzanie w organizacji, problemy z komunikacją z przełożonymi, - Consulting i kancelarie prawne: złe zarządzanie w organizacji, - FMCG i handel detaliczny: stres w pracy, - IT i telekomunikacja: monotonia obecnej pracy, - Farmacja i sprzęt medyczny: stres w pracy, problemy z komunikacją z przełożonymi, - SSC / BPO: brak work-life balance, monotonia obecnej pracy, problemy z komunikacją z przełożonymi.

Mobilny jak Polak?

21 proc. pracowników w Polsce zmieniło pracę w ostatnich sześciu miesiącach - wynika z sondażu Instytutu Badawczego Randstad. Rotacja w I kwartale obejmowała zarówno zmianę pracodawcy, jak i zmianę stanowiska wewnątrz obecnej firmy.

Ta grupa zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim - IV kwartałem 2016 r. o 3 pkt proc. (z 24 proc).

Z cokwartalnego badania wynika, że wzrosła grupa osób, które w najbliższym półroczu zamierzają znaleźć inną pracę. Ten indeks mobilności wyniósł wzrósł do 109 pkt., przy 105 w poprzednim badaniu z ostatniego kwartału 2016 r. Poziom wyjściowy, to 100 pkt. wg badania z marca 2010 r.

Międzynarodowy sondaż przeprowadzony w lutym i marcu 2017 r. objął w Polsce 838 osób ankietowanych on-line. W grupie badanych byli pracujący przynajmniej 25 godzin w tygodniu w wieku od 18 do 65 lat zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, pracę tymczasową, na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni.

Głównymi wskazywanymi przez respondentów powodami zmiany pracy w ostatnich 6 miesiącach, były lepsze warunki pracy, osobiste pragnienie zmiany oraz zmiana struktury firmy.

Inna praca

83 proc. badanych uważa, że w kolejnych sześciu miesiącach ma szansę na znalezienie "jakiejkolwiek innej" pracy, a 74 proc. oceniali, że praca ta będzie "porównywalna". Na tle wyników z innych państw Polacy są największymi optymistami w tej sprawie. Drudzy w kolejności są Czesi, wśród których 76 proc. badanych uznało, że znajdzie "jakąkolwiek inną" pracę, a 72 "porównywalną".

Ryzyko utraty pracy w nadchodzących sześciu miesiącach jako duże ocenia 11 proc. badanych, 21 proc. obawia się tego w umiarkowanym stopniu.

73 proc. badanych w Polsce ocenia swoją prace jako satysfakcjonującą. To więcej, niż średnia dla całej Europy - 71 proc. i tylko kilka proc. więcej, niż najlepsza w badaniu Dania (79 proc.).

Pensja

Podwyższenie wynagrodzeń w kolejnych 6 miesiącach planuje 36 proc. firm, 58 proc. zakłada, że nie zmieni zarobków pracownikom, a 1 proc. firm przewiduje, że płace spadną.

W tym badaniu Randstad zapytał też o zakładanie własnych firm. Połowa badanych, to niechętne temu osoby - 15 proc. badanych - deklarowało, że "zdecydowanie nie chce", a 35 proc. "nie chce" być przedsiębiorcą. Ze względu na wiek największy odsetek osób, które nie chcą zakładać firm jest wśród badanych między 55 a 65 rokiem życia - 70 proc.

Coraz wiecej osób rzuca pracęTVNbis

Autor: kp/gry / Źródło: TVN24 BiS, tvn24bis.pl, PAP