Duże zmiany dla kredytobiorców coraz bliżej. Wyjaśniamy

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Sytuacja na rynku kredytowym. Stopy procentowe a WIBOR 3M
Sytuacja na rynku kredytowym. Stopy procentowe a WIBOR 3MTVN24
wideo 2/7
TVN24Sytuacja na rynku kredytowym. Stopy procentowe a WIBOR 3M

WIRON już niedługo ma zastąpić wskaźnik WIBOR. To ważna dla zmiana dla kredytobiorców, ponieważ od WIBOR-u zależy wysokość oprocentowania kredytu, a tym samym wysokość płaconych rat. Kiedy WIRON zastąpi WIBOR? Czym się różnią te wskaźniki? Kiedy zmiany zostaną wprowadzone przez poszczególne banki? Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z reformą.

Kiedy WIRON zastąpi WIBOR?

Indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) już niedługo ma zastąpić wskaźnik WIBOR. Wycofywanie produktów i instrumentów stosujących WIBOR ma nastąpić w 2024 roku - tak wynika z mapy drogowej opublikowanej pod koniec września br. na stronach Komisji Nadzoru Finansowego.

Cała reforma ma się zakończyć w 2025 roku.

Metodyka kalkulacji indeksu WIRON jest tożsama z wcześniej opracowanym i publikowanym przez GPW Benchmark indeksem WIRD. "Zmianie uległa jedynie nazwa indeksu, aby lepiej odzwierciedlić jego charakterystykę (oparcie na danych reprezentujących transakcje overnight)" - wskazała KNF.

Czym się różnią te wskaźniki?

Aleksandra Bluj, wiceprezes spółki GPW Benchmark, administratora wskaźników, w odpowiedzi przesłanej money.pl wyjaśniła, czym się różnią wskaźniki WIRON i WIBOR.

"WIBOR uwzględnia w pierwszej kolejności dane dotyczące transakcji depozytowych, a WIRON bazuje wyłącznie na takich danych. WIBOR w formie stosowanej np. w kredytach patrzy w przyszłość, a WIRON - w przeszłość" - wskazała.

Punktem odniesienia w przypadku obu wskaźników są transakcje zawierane w sektorze bankowym. Bluj zwróciła uwagę, że WIRON dotyczy wyłącznie transakcji i to jednodniowych O/N, zawieranych przez banki z innymi bankami, instytucjami finansowymi i dużymi korporacjami. Z kolei WIBOR jest oparty wyłącznie na transakcjach międzybankowych.

Co to oznacza dla kredytobiorców?

Będzie to ważna zmiana dla kredytobiorców. WIBOR wraz z marżą banku są bowiem składowymi oprocentowania kredytu.

Obecnie część banków stosuje stawkę WIBOR 3M, co dla kredytobiorcy oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

WIRON jest aktualnie na niższych poziomach niż WIBOR. Gdyby zatem kredyty były już teraz oparte na nowym wskaźniku, to ich oprocentowanie, a tym samym także rata, byłyby niższe.

WIBOR 3M w poniedziałek wynosił 7,14 proc., a WIBOR 6M 7,27 proc. Dla porównania WIRON 3M we wtorek był na poziomie 6,28362 proc., a WIRON 6M wynosił 6,19119 proc. Stawki WIBOR są ustalane w każdy dzień roboczy, ich wartość w danym dniu poznajemy jednak dopiero o godzinie 23.00.

Kiedy banki zaczną oferować kredyty oparte o WIRON?

Banki już się szykują do reformy. ING Bank Śląski w ubiegłym tygodniu ogłosił, że nie będzie oferować kredytów hipotecznych opartych na WIBOR-ze. "ING Bank Śląski zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku, kiedy planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte o indeks WIRON" - przekazano. Bank do połowy 2023 roku będzie oferował tylko kredyty o stałej stopie.

Małgorzata Witkowska z PKO BP poinformowała, że "bank zamierza być gotowy do zawierania transakcji na instrumentach pochodnych opartych o WIRON zgodnie z założeniami reformy oraz Mapą Drogową przyjętą przez Narodową Grupę Roboczą". "Oferowanie produktów opartych o nowy wskaźnik rozpoczniemy stopniowo. Aktualnie trwają intensywne pracę nad dostosowaniem naszej oferty do nowych regulacji, zarówno w zakresie klientów detalicznych, jak i korporacyjnych" - wskazała.

Jak podkreśliła przedstawicielka PKO BP, "aktualnie bank nie planuje ograniczyć możliwości wyboru w przedmiotowym zakresie. Oprocentowanie stałe (przez 5 lat) jest dostępne w banku od 2018 roku". "Klienci banku mogą skorzystać z kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową (przez 5 lat) lub ze zmienną stopą procentową" - przekazała Witkowska w przesłanej nam odpowiedzi.

Dodała przy tym, że analizując dane za trzeci kwartał 2022 roku, w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku, obserwowany jest "zdecydowany wzrost udziału kredytów ze stałą stopą procentową w sprzedaży kredytów hipotecznych ogółem". Małgorzata Witkowska z PKO BP zaznaczyła, że dotyczy to również zainteresowania konwersją kredytów z oprocentowania zmiennego na stałe (przez 5 lat).

Nową ofertę produktową przygotowuje Bank Pekao. "Obecnie odpowiednie zespoły w banku pracują nad przygotowaniem zarówno nowej oferty produktowej, jak i rozwiązań technologicznych, aby oferowanie klientom poszczególnych produktów finansowych w złotych było możliwe jak najszybciej i zgodnie z założeniami wdrożenia nowego wskaźnika stopy procentowej WIRON oraz przyjętej w tym zakresie Mapy Drogowej na lata 2023-2024" - Paweł Jurek, rzecznik prasowy Banku Pekao.

Biuro prasowe Banku BNP Paribas podkreśliło, że "obecnie bank oferuje kredyty ze zmiennym oprocentowaniem i nie zawiesza ich dostępności". "Bank BNP Paribas czynnie uczestniczy w pracach NGR (Narodowej Grupy Roboczej). Obecnie trwają prace przygotowawcze, które powinny zająć od kilku do kilkunastu miesięcy, bo dopiero co ogłoszoną stawkę należy wdrożyć od strony produktowej, prawnej, operacyjnej itd. Przy czym należy zauważyć, że w tym momencie nie istnieje nawet aktywny rynek zabezpieczeń" -

"W Banku BNP Paribas intensywnie pracujemy nad rekomendacją używania w ofercie kredytowej wskaźnika WIRON w różnych jego wariacjach. Wdrożenie jest planowane w 2023 roku" - dodało biuro prasowe tego banku. Przedstawiciele Bank BNP Paribas zaznaczyli, że bank oczywiście udziela też kredytów ze stałym oprocentowaniem, a w marcu br. - jak przypomniano - "wprowadził do oferty pierwszy w Polsce kredyt hipoteczny z 10-letnią stałą stopą procentową".

Alior Bank przekazał, że "w najbliższym czasie nie planuje wycofywania z oferty kredytów zmiennoprocentowych, w szczególności kredytów złotowych, które obecnie oferowane są ze stawką WIBOR". Jak podkreślono, "stosowany w umowach wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym, który spełnia wszystkie wymogi płynące z unijnych i krajowych regulacji (w tym rozporządzenia BMR). Jest to więc w pełni licencjonowany i uznany przez organy sieci bezpieczeństwa finansowego (Komitet Stabilności Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego) indeks".

Przedstawiciele tego banku zapewnili, że w kwestii zastąpienia WIBORU przez WIRON, Alior Bank będzie poruszać się zgodnie z harmonogramem "Mapy Drogowej", przygotowanym przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych.

"Wg Mapy Drogowej całkowite zaprzestanie opracowywania i publikacji wskaźników WIBOR i WIBID jest planowane w 2025 roku. W związku z tym, aktualnie w Alior Banku trwają prace nad przejściem z indeksu WIBOR na WIRON. O wynikach prac oraz wszelkich zmianach w ofercie będziemy informować" - zapewniono.       

mBank poinformował nas, że nie ustalił jeszcze "daty wprowadzenia produktów opartych o WIRON oraz jakie ewentualne zmiany w strategii sprzedażowej mogłyby nastąpić do czasu wdrożenia".

Bank Millennium - jak wynika z przesłanej odpowiedzi - "prowadzi intensywne przygotowania do wprowadzenia zmian projektowanych przez NGR". "Będzie postępował w tej sprawie zgodnie z mapą drogową, według której od 2025 r. zniknie wskaźnik WIBOR i zastąpi go WIRON. Bank Millennium na bieżąco będzie informować o zmianach wprowadzanych w ofercie" - dodano.

Citi Handlowy "nie podjął decyzji co do daty stosowania wskaźnika WIRON w nowo zawieranych umowach kredytu hipotecznego z klientami indywidualnymi". Rzeczniczka prasowa tego banku Marta Wałdoch zapewnia jednak, że przedstawiciele Citi Handlowego pracują "nad możliwie szybkim zaoferowaniem tego rozwiązania".

Na razie nie wiadomo też, kiedy konsumenci, którzy mają kredyty oparte na WIBOR-rze przejdą na kredyty oparte o WIRON. "Bank planuje wprowadzenie wskaźnika WIRON do umów opartych o WIBOR na zasadach wynikających z tych umów i przepisów prawa. Aktualnie nie jest możliwe wskazanie konkretnego terminu" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Wałdoch przekazała też, że "w chwili obecnej bank nie planuje wstrzymania sprzedaży klientom indywidualnym kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem".

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości