Polaków stać na coraz więcej. Nowe dane

Pieniądze

"Podwyżka" w kilku językach. Ich znajomość przekłada się na zarobkiTVN24 BiS
wideo 2/4

Przeciętny miesięczny dochód tak zwany rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do złotówki wyniósł w 2016 roku 1475 złotych i był wyższy o 7 procent w porównaniu z 2015 roku - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Na konsumpcję wydajemy o 4,5 procenta więcej niż rok wcześniej.

GUS poinformował też, że przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 roku osiągnęły wartość 1132 zł i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015. Stanowiły one 76,7 proc. dochodów (w 2015 r. - 78,7 proc.).

Na towary i usługi konsumpcyjne wydawaliśmy średnio 1 tys. 83 zł, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w stosunku do 2015 roku (w 2015 roku wzrost realny wydatków i wydatków konsumpcyjnych wyniósł około 2 proc.). Uruchomione od 1 kwietnia 2016 roku świadczenie Rodzina 500 plus stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na osobę - wyliczył Urząd. W porównaniu do tego samego okresu z 2015 roku wydatki gospodarstw domowych w 2016 roku, bez względu na to czy pobierały świadczenie wychowawcze czy nie, wzrosły o 3,8 proc., a w gospodarstwach osób z dziećmi na utrzymaniu o 5,8 proc. Wydatki małżeństw z 3 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu wzrosły o 12,1 proc.

Jakie wydatki

GUS wyliczył, że w gospodarstwach domowych osób z dziećmi na utrzymaniu przede wszystkim wzrosły wydatki na odzież i obuwie - przeciętnie o 11,1 proc, restauracje i hotele - o 9,6 proc., wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego - o 9,5 proc., zdrowie, rekreację i kulturę oraz transport - ok. 7 proc. a na edukację - o 3,2 proc. Choć małżeństwa z trójką lub więcej dzieci były w najgorszej sytuacji materialnej (ich dochód rozporządzalny na osobę był niższy o 28,7 proc., a wydatki na osobę były niższe o 30,3 proc. niż średnia krajowa) to jednak w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa ich sytuacji dochodowej. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w tych gospodarstwach aż o 25,2 proc. Małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu znajdowały się z kolei w najlepszej sytuacji materialnej. Ich przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę był o 35,5 proc. wyższy od średniej krajowej, a przeciętne miesięczne wydatki były wyższe o 35,3 proc. Z wyliczeń GUS wynika, że z roku na rok zmniejszają się różnice w sytuacji materialnej mieszkańców miast i wsi w wyniku szybszego bogacenia się mieszkańców wsi niż miast. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w miastach wzrósł w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 4,9 proc., a na wsi o 9,8 proc.

Wyposażenie gospodarstw

GUS podał, że poprawiło się wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku, w tym nowej generacji - zwłaszcza w smartfony, telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny z MPEG-4, zmywarki do naczyń oraz komputer z dostępem do Internetu i samochód osobowy.

Najlepiej wyposażone są gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek i mieszkańców miast.

Jak wynika z wyliczeń GUS, zdecydowanie większy odsetek wiejskich gospodarstw domowych posiadał samochód osobowy, motocykl, skuter czy rower. Gospodarstwa te były też częściej wyposażone w zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, i roboty kuchenne.

Komputer z dostępem do internetu posiadało 76 proc. gospodarstw miejskich i 70 proc. gospodarstw na wsi, urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej ma 76 proc. gospodarstw w miastach i 53 proc. na wsi. Jak zauważył GUS, 2016 r. był czasem, gdy dynamika wzrostu wyposażenia w dobra trwałe była większa na wsi niż w mieście. W danych GUS wynika, że istnieją spore różnice w wyposażeniu gospodarstw domowych w poszczególnych województwach - najczęściej w samochody osobowe były wyposażone gospodarstwa z województw podkarpackiego (73 proc.) i wielkopolskiego (70 proc.).

Powierzchnia mieszkania

Nieco wzrosła średnia powierzchnia mieszkania. Przeciętne gospodarstwo domowe w 2016 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 77,2 mkw., składające się z trzech pokoi (w 2015 r. 76,7 m. kw. i 2,9 pokoi). Średnio na jedną osobę przypadało 27,6 mkw. Poprawia się wyposażenie mieszkań - 99,4 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do wodociągu, 97,6 proc. spłukiwany ustęp a 96,6 proc - łazienkę. Dostęp do ciepłej bieżącej wody ma 97,9 proc. gospodarstw miejskich i 94,6 proc. wiejskich. W przypadku centralnego ogrzewania jest to kolejno 86,9 proc. i 83,9 proc. GUS przebadał też jak się odżywiamy. W 2016 r., tak jak i w latach poprzednich, spadało spożycie cukru (o 7,3 proc.), margaryny i innych twardych tłuszczów roślinnych (o 6,4 proc.), pieczywa (o 5,9 proc.), ziemniaków (o 5,7 proc.), mąki (o 5,6proc. Jemy za to więcej masła (wzrost o 7,7 proc.), pijemy więcej wód mineralnych i źródlanych (o 7,4 proc.), wzrasta też spożycie makaronów i produktów makaronowych (o 2,7 proc.), drobiu (o 2,6 proc.). W gospodarstwach domowych osiągających najwyższe dochody spożywano przeciętnie miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym ponad 4-krotnie więcej mięsa wołowego, a ponad 2-krotnie masła, wód mineralnych i źródlanych, soków owocowych, owoców, jogurtów, ryb i owoców morza niż w gospodarstwach najbiedniejszych. Natomiast w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach spożywano nieco więcej pieczywa, ziemniaków, cukru, mąki oraz margaryny i innych tłuszczów roślinnych. GUS zauważył jednocześnie, że w ciągu ostatnich kilku lat różnice w spożyciu artykułów żywnościowych pomiędzy gospodarstwami domowymi najzamożniejszymi a najbiedniejszymi nieznacznie się zmniejszyły.

Ocena sytuacji

Podobnie jak w roku poprzednim, ponad połowa badanych w 2016 r. gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną. Wzrósł jednak odsetek gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako raczej dobrą albo bardzo dobrą (33,5 proc. gospodarstw domowych ogółem wobec 28,5 proc. w 2015 r.) oraz obniżył się odsetek gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą (13 proc. wobec 15,7 proc. w 2015 r.). GUS poinformował też, że przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 r. osiągnęły wartość 1 tys. 132 zł i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015. Stanowiły one 76,7 proc. dochodów (w 2015 r. – 78,7 proc.).(

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock