UOKiK zapytał banki, jak idą na rękę "frankowiczom". Oto ich odpowiedzi

Pieniądze

TVN24 Biznes i ŚwiatBanki uwzględnią ujemny LIBOR

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapytał banki o ich praktyki związane ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Sprawdził, jak instytucje te realizują zalecenia Związku Banków Polskich i czy ułatwiają kredytobiorcom spłatę zobowiązań frankowych.

Jak informuje UOKiK, prezes Urzędu wezwał 27 banków do przekazywania raz w tygodniu informacji o umowach o kredyt hipoteczny denominowany we frankach szwajcarskich (CHF). UOKiK zapytał o wysokość kursów kupna i sprzedaży CHF, uwzględnianie ujemnej stawki bazowej LIBOR, uwzględnianie ujemnej stopie oprocentowania, oferowanie kredytobiorcom zawieszenia spłaty kredytu, umożliwianie wydłużenia okresu kredytowania i umożliwianie przewalutowania kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej banku. To ważne zastrzeżenie: "zestawienie nie powinno być interpretowane w kontekście ewentualnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa, bowiem ocena prawna stanowi przedmiot postępowań prowadzonych przez prezesa UOKiK" - czytamy. Dane mają być aktualizowane.

Tylko kilka dni

Dane zebrane przez UOKiK dotyczą okresu od 2 do 6 lutego i nie obejmują deklarowanych zamiarów banków a jedynie stan obecny. "Niektóre banki poinformowały o zamiarze uwzględniania ujemnej stawki LIBOR oraz ujemnego oprocentowania, który zostanie urzeczywistniony po wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań technicznych" - podkreśla UOKiK.

Wśród banków, które zapytał UOKiK znalazły się: Alior Bank, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Gospodarki Krajowej, Bank Handlowy w Warszawie (Citi), Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Bank Polska, Gredit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank Polska, DNB Bank Polska, Euro Bank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, PEKAO Bank Hipoteczny, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank Polska, Santander Consumer Bank, Svenska Handelbanken.

Jak jest?

Z danych zebranych przez UOKiK wynika, że najniższy średni kurs sprzedaży franków w kontrolowanych dniach oferował ING Bank Śląski - 3,9569 zł, a najwyższy Alior Bank - 4,1172 zł. Z kolei ujemny LIBOR przy oprocentowaniu stosowało niemal wszystkie z zapytanych banków oprócz BNP Paribas Bank Polska. PKO Bank Polski nie uwzględnia ujemnej stawki LIBOR w odniesieniu do przejętych przez PKO BP kredytów udzielonych przez dawny Nordea Bank i dawny LG Petro Bank, a Raiffeisen Banko Polska w przypadku części kredytów nie uwzględnia ujemnej stawki LIBOR. Na 22 banki umieszczone w zestawieniu większość (15) nie uwzględniała jednak całkowitego ujemnego oprocentowania.

Możliwość zawieszenia spłaty kredytu zaoferowały prawie wszystkie banki, swoje dane na ten temat zastrzegł Bank Handlowy w Warszawie. Niemal wszystkie - oprócz Svenska Handelsbanken - dały też możliwość wydłużenia okresu kredytowania.

Z kolei możliwość przewalutowania kredytu na złote po kursie niższym niż kurs sprzedaży dawało 17 banków. Większość banków poinformowała też klientów o działaniach mających na celu ułatwienie spłaty kredytów.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE UOKiK

Autor: mn//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: