TVN24 Biznes | Pieniądze

Ponad 20 milionów kary dla ubezpieczyciela. "Stosował nieuczciwą sprzedaż"

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Prezes UOKiK o karze nałożonej na Open Life TU Życie
UOKiKPrezes UOKiK o karze nałożonej na Open Life TU Życie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 20 milionów złotych kary na Open Life TU Życie - poinformowano w komunikacie. Ubezpieczyciel miał stosować wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Spółka zapowiedziała odwołanie od tej decyzji.

UOKiK poinformował, że prezes Urzędu Tomasz Chróstny w wyniku zawiadomienia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, po przeanalizowaniu w toku postępowania zawieranych przez Open Life TU Życie z konsumentami umów UFK oraz wypełnionych przez nich przy sprzedaży ankiet adekwatności, stwierdził, że Open Life TU Życie proponował konsumentom ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie odpowiadające ich potrzebom (misselling).

Ponad 20 mln zł kary

Według Urzędu ubezpieczyciel sprzedawał konsumentom umowy UFK zawierające fundusze kapitałowe bardziej ryzykowne, niż wynikało to z potrzeb konsumentów i oceny ich profilu ryzyka, a także na okres dłuższy, niż sobie tego życzyli.

- Proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka jest zakazane przez prawo polskie i europejskie. To działanie nieuczciwe, narażające konsumentów na poniesienie przez nich strat finansowych wyższych niż są w stanie zaakceptować. To niewątpliwie również przejaw braku odpowiedzialności ze strony instytucji finansowej i nadużycie zaufania klientów, którzy mają prawo oczekiwać, że ubezpieczyciel - jako instytucja zaufania publicznego - zaoferuje im produkt dostosowany do potrzeb i profilu ryzyka. Open Life TU Życie S.A. naruszył zbiorowe interesy konsumentów i za nieuczciwe praktyki został ukarany kwotą ponad 20 milionów złotych - powiedział cytowany w komunikacie Chróstny.

Jak wskazał UOKiK, ubezpieczyciel Open Life TU Życie naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Dlatego urząd nałożył karę finansową w wysokości łącznie 20 mln 11 tys. 600 zł. Kwestionowane w decyzji praktyki przedsiębiorca stosował od 2016 r. do drugiej połowy 2018 r. w zakresie missellingu, a w zakresie wprowadzania konsumentów w błąd - do końca 2018 r. Jak dodał UOKiK, decyzja nie jest prawomocna i spółka ma możliwość odwołać się do sądu.

"Mogło narażać konsumentów na straty"

UOKiK przekazał, że w toku postępowania ustalono, iż Open Life TU Życie, oferując konsumentom umowy UFK, proponował produkty zawierające bardziej ryzykowne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, niż życzyli sobie tego w ankiecie. Gdy konsument w ankiecie zaznaczył, że akceptuje średnie ryzyko inwestycyjne, spółka przedstawiała ofertę funduszy kapitałowych o podwyższonym ryzyku.

Urząd stwierdził też, że Open Life TU Życie zawierał z konsumentami umowy UFK na okres dłuższy, niż wskazany przez konsumentów, np. klienci zaznaczali, że są zainteresowani umową na maksymalnie 10 lat, a Open Life TU Życie proponował im umowy, które miały trwać znacznie dłużej – np. do ukończenia przez nich 85. roku życia.

"Takie działanie mogło narażać konsumentów na straty, gdyż w deklarowanym okresie, na jaki chcieli zainwestować pieniądze, wybrane fundusze mogły nie tylko nie przynieść zakładanych zysków, a zrealizować straty ze względu na konstrukcję produktu" - czytamy.

Zdaniem UOKiK ubezpieczyciel wprowadzał niektórych konsumentów w błąd, oferując im umowy UFK nieadekwatne do ich potrzeb i profilu ryzyka określonych na podstawie wypełnionej ankiety, jednocześnie przedstawiając im do podpisu oświadczenie, przenoszące na nich odpowiedzialność za podjętą przez ubezpieczyciela decyzję oraz nie informując ich o jego rzeczywistych skutkach.

UOKiK przypomniał, że instytucje finansowe, oferując produkty inwestycyjne np. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, mają obowiązek – zgodnie z dyrektywą MIFID II – zweryfikować, czy przedstawiany konsumentom produkt jest dostosowany do ich potrzeb finansowych, doświadczenia inwestycyjnego i wiedzy, a także akceptowalnego poziomu ryzyka.

"W tym celu przedstawiają konsumentom do wypełnienia ankietę adekwatności. Jeżeli na podstawie wyników takiej ankiety okaże się, że produkt nie odpowiada potrzebom konsumenta, jest dla niego zbyt skomplikowany lub za ryzykowny, wówczas instytucja ubezpieczeniowa powinna odstąpić od sprzedaży takiego produktu inwestycyjnego i poinformować o tym na piśmie. Jeśli jednak konsument, świadomy ryzyka i specyfiki produktu, pomimo wszystko chce zawrzeć taką umowę, to może to zrobić wyłącznie po złożeniu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że został poinformowany o braku adekwatności oferowanego produktu inwestycyjnego" - przekazał UOKiK.

Stanowisko Open Life TU Życie S.A.

"Spółka nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK oraz ustaleniami Urzędu, które były podstawą jej wydania. Spółka będzie się odwoływać się od decyzji Prezesa UOKIK" - przekazała TVN24 Biznes Kamila Kępińska, dyrektor departamentu marketingu i PR w Open Life TU Życie S.A.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości