Duży bank przejmuje SKOK Rafineria

Pieniądze

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/2

Bank BGŻ BNP Paribas przejmie Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria w Gdańsku. Zgodę na przejęcie wyraziła jednogłośnie Komisja Nadzoru Finansowego.

"Sytuacja Banku BGŻ BNP Paribas pozwala na przejęcie SKOK Rafineria w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy" - czytamy w komunikacie KNF.

Proces przejęcia SKOK przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

"Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Rafinerii przez bank, KNF - kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego - wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Rafineria wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku BGŻ BNP Paribas" - podano także.

Już jutro zarząd majątkiem SKOK Rafineria obejmuje zarząd Banku BGŻ BNP Paribas. Natomiast 30 maja 2018 r. SKOK Rafineria zostanie ostatecznie przejęta przez bank. Do tego dnia Kasa ma prowadzić działalność i oferować usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

Zarządca komisaryczny

Przypomnijmy, że w połowie czerwca ubiegłego roku KNF ustanowiła w SKOK Rafineria zarządcę komisarycznego. Z jego ustaleń wynikało, że SKOK Rafineria posiadała na dzień 13 czerwca 2017 r. aktywa na poziomie 142,7 mln zł, ujemne fundusze własne bilansowe w wysokości 9 mln zł, a aktywa Kasy nie wystarczały na pokrycie jej zobowiązań, co oznaczało niewypłacalność Kasy. Dlatego KNF rozpoczęła poszukiwania banku zainteresowanego udziałem w restrukturyzacji SKOK Rafineria. Na zgłoszenia komisja czekała do 4 kwietnia br.

Autor: //bgr / Źródło: tvn24bis.pl, PAP