Termin krótszy niż w przypadku innych deklaracji. Ostatni dzwonek na PIT-28

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP
Szefowa KAS o usłudze Twój e-PIT (materiał z 2021 roku)
Szefowa KAS o usłudze Twój e-PIT (materiał z 2021 roku)TVN24
wideo 2/7
TVN24Szefowa KAS o usłudze Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że kończy się czas na złożenie zeznania PIT-28. Termin jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa w najbliższy poniedziałek, 1 marca. Zeznanie można złożyć elektronicznie za pomocą usługi Twój e-PIT.

Deklaracja PIT-28 dotyczy podatników, którzy w 2020 roku wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o dochody (przychody) uzyskane: z pozarolniczej działalności gospodarczej; z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że deklarację PIT-28 oraz PIT-28S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku), składa się w terminie od 15 lutego do końca tego miesiąca. Jeżeli jednak ostatni dzień lutego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

"Ponieważ 28 lutego 2021 r. przypada w niedzielę, ostateczny termin złożenia zeznania PIT-28 i PIT-28S za 2020 r. mija w poniedziałek 1 marca 2021 r." - wyjaśniono. Deklaracje złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego 2021 roku.

Jednocześnie resort przypomniał, że kwotę należnego ryczałtu za grudzień (ostatni kwartał) 2020 roku należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania PIT-28, tj. do 1 marca 2021 roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Ulgi i odliczenia

Podatnicy składający PIT-28 mogą skorzystać, po spełnieniu określonych warunków, z ulg i odliczeń. MF wymienia m.in. straty z działalności gospodarczej, darowizny przekazane na cele: pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19.

Poza tym w grę wchodzą następujące ulgi: rehabilitacyjna, na internet, termomodernizacyjna, z tytułu wpłaty na IKZE, abolicyjna, mieszkaniowe na prawach nabytych - np. ulga odsetkowa.

Ministerstwo Finansów przypomniało że do określonych ulg przypisane są odpowiednie załączniki. "W PIT-28 można przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy w zeznaniu wskazać organizację, którą chcemy wesprzeć" - poinformowało MF.

Zwrot podatku

W przypadku nadpłaty podatku z PIT-28, termin jego zwrotu zależy od daty złożenia deklaracji i sposobu, w jaki tego dokonano. Jeśli deklarację złożono w tradycyjnej papierowej formie – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. W przypadku zeznań złożonych w formie elektronicznej – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania.

"Dodatkowo wprowadzono termin preferencyjny dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny – 30 dni od dnia wpływu zeznania do urzędu skarbowego. Termin ten nie został uregulowany ustawowo, zatem jego przekroczenie nie powoduje obowiązku wypłaty oprocentowania. W przypadku niedokonania zwrotu w preferencyjnym terminie obowiązują ustawowe terminy zwrotu (3 miesiące lub 45 dni)" - wyjaśnił resort finansów.

Możliwość rozliczenia przez Twój e-PIT

MF przypomniało także, że podatnicy rozliczający przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych opodatkowanych ryczałtem mogą złożyć PIT-28 poprzez usługę Twój e-PIT. Dostęp do niej możliwy jest wyłącznie przez serwis e-Urząd Skarbowy, dostępny na portalu podatki.gov.pl

Wybierając tę formę rozliczenia, ważne jest, aby zweryfikować prawidłowość wpłaconego ryczałtu. MF zastrzega, że rozliczenie roczne PIT-28 nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 1 marca 2021 roku.

"Należy pamiętać, aby sprawdzić zeznanie przygotowane przez KAS, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)" - podkreślił resort.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości