Pieniądze

Prześwietlamy oświadczenia majątkowe członków rządu

Pieniądze

Majątki polityków pod lupą
TVN24 BiSMajątki polityków pod lupą

Premier Beata Szydło jest liderką oszczędzania, minister finansów Paweł Szałamacha królem obcych walut, a wicepremier Mateusz Morawiecki odda pieniądze z dywidend na cele charytatywne. Portal tvn24bis.pl prześwietla oświadczenia złożone przez członków rządu.

Do składania oświadczeń o stanie majątkowym zobowiązani są pracownicy administracji rządowej. Termin składania takiego dokumenty za miniony rok minął 31 marca, jednak informacje zostały zaktualizowane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dopiero w poniedziałek 9 maja.

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych jest regulowany przez dwa akty prawne - ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym. Pierwsze oświadczenia powinny być złożone jeszcze przed objęciem stanowiska, natomiast kolejne składa się co roku do dnia 31 marca i uwzględnia się w nich stan majątku na 31 grudnia roku poprzedniego.

Prezentujemy wybrane oświadczenia majątkowe przedstawicieli rządu.

Beata Szydło

Jak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego, które obrazuje stan na 31 grudnia 2015 roku, suma pieniędzy na rachunkach bankowych i oszczędnościowych, które należą do premier rządu Beaty Szydło w ciągu 1,5 miesiąca zwiększyła się o 1 200 zł. Natomiast, dużo więcej pieniędzy uzbierała z funduszu ubezpieczeń. 16 listopada ta suma wynosiła jeszcze 95 tys. zł, natomiast 31 grudnia urosła już do poziomu 156 519,70 zł, wzrastając o blisko 61 tys. zł. Jej majątek zasilony został nieznacznie też przez walutę obcą - 80,66 euro. Piastując stanowisko szefowej rządu, od listopada do końcówki grudnia, zarobiła z tego tytułu 25 624,61 zł. Choć premier w ciągu ostatnich miesięcy korzysta raczej z rządowej limuzyny, to jednak nadal, niezmiennie w jej posiadaniu jest Skoda Fabia z 2006 roku, której wartość Szydło wycenia na 13 tys. zł. Razem z mężem jest nadal posiadaczką domu o powierzchni 246 m kw. oraz "użytków zielonych", o obszarze 1 ha 16 arów.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE BEATY SZYDŁO

Szałamacha - minister wielu walut

Zasoby pieniężne ministra finansów Pawła Szałamachy w ciągu miesiąca zmieniły się o 11 tys. zł - ze 125 tys. odnotowanych w listopadzie wzrosły do 136 tys. zł na koniec grudnia. Oprócz oszczędności w naszej rodzimej walucie minister finansów zgromadził je też w walutach obcych: 1 130 euro, 13 120 dolarów amerykańskich, 10 dolarów kanadyjskich oraz 120 funtów brytyjskich. Minister dodał adnotację, że posiada także drobne sumy w różnych walutach. Szałamacha nie ogranicza się jednak do zasobów pieniężnych. Przyznaje się do posiadania akcji i obligacji. Jest udziałowcem następujących spółek: Pelion SA, Dębica SA, Amica SA oraz Inter Groclin Auto. Jako akcjonariusz zarobił 3249 zł. Minister podkreśla, że akcje nie stanowią więcej niż 10 proc. wartości spółek. Posiada również - niezmiennie - obligacje Skarbu Państwa: 300 dwuletnich, 302 trzyletnich, 1079 czteroletnich, 300 dziesięcioletnich. Ich wartość to ok. 198 100 zł oraz ok. 12,5 tys. zł naliczanych odsetek. Paweł Szałamacha deklaruje, że dalej jeździ 14-letnim saabem, którego wartość nie przekracza 10 tys. zł.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PAWŁA SZAŁAMACHY

Mateusz Morawiecki

Pokaźne środki pieniężne zgromadzone przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego w ciągu niewiele ponad miesiąca wzrosły o 3 tys. zł. Z poziomu 3 mln 158 tys. zł w listopadzie do 3 mln 161 tys. zł na stan 31 grudnia 2015 roku. Wicepremier posiada niezmiennie papiery wartościowe o wartości 3 893 zł. Ten majątek w dalszym ciągu czyni go najbogatszym ministrem w rządzie Beaty Szydło.

Dalej zamieszkuje dom o powierzchni 150 m kw., który znajduje się na działce 0,46 ha. Mateusz Morawiecki swoje oświadczenie majątkowe poszerzył o kolejne deklaracje, które dotyczą posiadanych przez niego akcji, polis oraz kredytów. "Oświadczam, że w czasie pełnienia przeze mnie funkcji Ministra Rozwoju i Wiceprezesa Rady Ministrów zamrażam cały posiadany przez mnie portfel akcji. Nie zamierzam sprzedawać posiadanych akcji, niezależnie od ich ceny. Nie zamierzam również kupować, ani sprzedawać żadnych innych akcji, ani papierów wartościowych" - głosi deklaracja.

Morawiecki przeprowadził cesję prawa do jednej z polis o wartości 590 tys. zł. "Oświadczam ponadto, iż zlikwidowałem w lutym b.r. wymienione w punkcie VII polisy ubezpieczeniowe, a także spłaciłem w br. w całości zaciągnięty kredyt, wymieniony jako moje zobowiązanie" - dodał.

Morawiecki oświadcza, że w czasie kadencji rezygnuje z premii, które przysługują mu z banku BZ WBK, którego prezesem był przez 11 lat.

"Oświadczam również, że w czasie pełnienia przez mnie w/w funkcji powstrzymam się o z realizacją praw do odroczonych w czasie premii, które zostały ujęte w raportach rocznych BZ WBK, należnych na podstawie stosunku pracy zakończonego z dniem 16 listopada 2015 roku".

Minister rozwoju dalej jest w posiadaniu 13711 akcji Banku Zachodniego WBK, które w ubiegłym roku przyniosły mu zysk 38 432 zł brutto (po potrąceniu podatku 31 016 zł). Obiecuje jednak przekazywać dywidendy, które otrzyma w okresie sprawowania swojej funkcji, na cele charytatywne.

Ponadto deklaruje, że jakiekolwiek dywidendy, które otrzyma z tytułu wszelkich posiadanych i wymienionych w niniejszym oświadczeniu akcji, w całości przeznaczy w czasie pełnienia funkcji ministra na cele społeczne.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Antoni Macierewicz

Zasoby pieniężnie zgromadzone w walucie polskiej przez ministra obrony Antoniego Macierewicza zwiększyły się z 1870 zł do ponad 76 tys. zł. Niewielkie zmiany zaszły natomiast jeżeli chodzi o środki pieniężne zgromadzone w walutach obcych.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANTONIEGO MACIEREWICZA

Zbigniew Ziobro

Minister sprawiedliwości deklarował w listopadzie środki pieniężne w wysokości 139 tys. zł. Pod koniec grudnia było to 113 tys. zł na rachunku bankowym i 20 tys. zł w gotówce.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZBIGNIEWA ZIOBRY

Jarosław Gowin

W oświadczeniu majątkowym złożonym w dniu objęcia urzędu ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zadeklarował oszczędności w wysokości 12 tys. zł. Po półtora miesiąca kwota ta urosła do 25 tys. zł.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JAROSŁAWA GOWINA

Piotr Gliński

W listopadowym oświadczeniu majątkowym minister kultury Piotr Gliński zadeklarował oszczędności w wysokości ok. 170 tys. zł. Z kolei w oświadczeniu złożonym pod koniec marca minister kultury zadeklarował oszczędności w wysokości 109 tys zł i 50 tys. zł oszczędności żony, z którą posiada współwłasność.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PIOTRA GLIŃSKIEGO

Andrzej Adamczyk

Środki pieniężne zgromadzone przez ministra infrastruktury i budownictwa urosły z 86 tys. do 103 tys. zł.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANDRZEJA ADAMCZYKA

Witold Bańka

Minister sportu i turystyki, w porównaniu z poprzednim oświadczeniem majątkowym, wzbogacił się o 2 tys. zł i posiada 56 tys. zł. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WITOLDA BAŃKI

Elżbieta Rafalska

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej deklarowała w listopadzie, że zgromadziła 140 tys. zł i 1622 franków szwajcarskich. W zaktualizowanym oświadczeniu możemy przeczytać, że Rafalska posiada 155 tys. zł i 193 franki. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ELŻBIETY RAFALSKIEJ

Witold Waszczykowski

Szef polskiej dyplomacji deklarował w listopadzie zasoby pieniężne w wysokości 106 tys. zł. Pod koniec roku miał natomiast 110 tys. zł. Posiada też polisę na kwotę 80 tys. zł. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WITOLDA WASZCZYKOWSKIEGO

Dawid Jackiewicz

Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz posiada 100 tys. zł i ok. 35 tys. euro. Wcześniej deklarował oszczędności w kwocie 120 tys. zł i 10 tys. euro. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DAWIDA JACKIEWICZA

Mariusz Błaszczak

Środki zgromadzone w walucie polskiej przez szefa MSW zmalały o 10 tys. zł do 140 tys. zł. Do tego dochodzi 100 euro oszczędności, których w poprzednim oświadczeniu nie było.

Poniżej najnowsze oświadczenia pozostałych ministrów: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARIUSZA BŁASZCZAKA

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ELŻBIETY WITEK OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE HENRYKA KOWALCZYKA OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANNY ZALEWSKIEJ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KRZYSZTOFA TCHÓRZEWSKIEGO OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JANA SZYSZKO OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KONSTANTEGO RADZIWIŁŁA OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE BEATY KEMPY OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARIUSZA KAMIŃSKIEGO OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KRZYSZTOFA JURGIELA OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARKA GRÓBARCZYKA

Autor: ag//km / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości