Rewolucja dla dłużników, komornik poczeka na pieniądze. Jest projekt

Pieniądze

ShutterstockMinisterstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w przepisach, które m.in. skracają okres przedawnienia roszczeń majątkowych

Szykuje się wielka ulga dla dłużników. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w przepisach, które skracają okres przedawnienia roszczeń majątkowych, egzekucji. Zgodnie z projektem, posiadacz rachunku zostanie niezwłocznie powiadomiony przez bank o zajęciu rachunku przez komornika i będzie miał dwa tygodnie na wyjaśnienie sprawy.

W myśl proponowanych przepisów, to sąd będzie musiał z urzędu ustalić, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, oddali powództwo. Zmiany mają dotyczyć roszczeń zarówno w obrocie powszechnym, jak i gospodarczym.

Projekt przewiduje również skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych z dziesięciu do sześciu lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych (np. czynsz najmu i dzierżawy) wynosiłby on jednak, tak jak dotychczas, trzylata.

Trzy lata egzekucji

Skróceniu miałby także ulec termin egzekucji roszczenia.

Obecnie gdy sąd stwierdzi o istnieniu roszczenia w prawomocnym wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawomocnienia się tego wyroku lub zawarcia ugody, zaczyna biec ponownie termin przedawnienia.

Dziś wynosi on aż 10 lat. To czas, w którym wierzyciel może egzekwować roszczenie. W projekcie proponuje się skrócenie tego terminu do trzech lat.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, to wystarczający okres dla wierzyciela, aby podjął czynności zmierzające do egzekucji roszczenia. Po tym czasie należy przyjąć, że nie jest zainteresowany realizacją roszczenia.

Przerwa przedawnienia

To nie jedyne zmiany. Kolejne dotyczą przerwy przedawnienia, wskutek której przedawnienie zaczyna biec od początku. Po zmianach, termin przedawnienia toczyłby się normalnym torem, nie mógłby jednak upłynąć wcześniej niż 6 miesięcy od prawomocnego zakończenia postępowania wszczętego wskutek tych czynności (np. o zabezpieczenie roszczenia).

Projekt przewiduje też zmiany w ustaleniu początku i końca biegu przedawnienia.

Jak wskazują autorzy nowych przepisów, początkiem biegu przedawnienia będzie dzień, w którym wierzyciel dowiedział się nie tylko o roszczeniu, lecz także o osobie zobowiązanej z tytułu tego roszczenia.

Jako koniec biegu przedawnienia projekt przyjmuje natomiast ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.

14 dni na obronę

Projekt przewiduje też zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które dotyczą egzekucji komorniczej z rachunku bankowego.

Obecnie banki są zobowiązane do bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty komornikowi, co uniemożliwia podjęcie przez dłużnika obrony. Dzieje się tak nawet jeśli zajęcie jest bezzasadne, bo dług został uregulowany lub roszczenie jest przedawnione.

Zgodnie z projektem, posiadacz rachunku zostanie niezwłocznie powiadomiony przez bank o zajęciu rachunku. Kwota, którą zajął komornik, nie trafi jednak na konto komornika wcześniej niż po upływie 14 dni.

To okres, w którym dłużnik będzie mógł wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, co umożliwi wyjaśnienie sprawy.

Taki tryb nie będzie jednak możliwy, gdy komornik zajmie rachunek, by ściągnąć należne alimenty lub rentę.

Jak ustrzec się irytujących opłat bankowych? Gościem programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS był Jarosław Sadowski (21.09.2016):

Irytujące opłaty bankowe. Jak się ich ustrzec?

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: