Trzymało tu pieniądze niemal 90 tys. Polaków. Wniosek o upadłość SKOK

Pieniądze


Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Wielkopolskiej SKOK i postanowiła wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości - poinformowała KNF w komunikacie prasowym.

KNF podała, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Wniosek o upadłość SKOK

"W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji – z uwagi na odmowę udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie Wielkopolskiej SKOK – jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG" - napisano w komunikacie.

Według sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016 r., Wielkopolska SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości 68,58 mln zł i wykazywała bieżący ujemny wynik finansowy w wysokości 71,04 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16,04 mln zł.

Depozyty członkowskie zgromadzone przez 89,79 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301,7 mln zł.

Komisja Finansów za nowymi zasadami nadzoru nad małymi SKOK-ami:

Komisja Finansów za nowymi zasadami nadzoru nad małymi SKOK-amitvn24

Autor: MS / Źródło: PAP