Alior przejmie BPH. KNF dała zielone światło

Pieniądze

Komisja Nadzoru Finansowego nie sprzeciwiła się zamiarowi przejęcia przez Alior Bank działalności Banku BPH

Komisja Nadzoru Finansowego nie sprzeciwiła się zamiarowi przejęcia przez Alior Bank działalności Banku BPH, z wyłączeniem działalności hipotecznej - podała KNF w komunikacie.

"W związku z zamierzoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Alior Bank transakcją mającą skutkować przejęciem przez Alior Bank działalności Banku BPH z wyłączeniem działalności hipotecznej, KNF jednogłośnie wydała trzy niezbędne decyzje (...)" - napisano.

Chodzi o brak sprzeciwu KNF co do zamiaru nabycia przez Alior Bank akcji Banku BPH w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. ogólnej liczby głosów i udziału w kapitale zakładowym tego banku.

Ponadto KNF nie wyraził sprzeciwu co do zamiaru General Electric Company i GE Investments Poland stania się podmiotem dominującym wobec Banku BPH od dnia nabycia akcji Banku BPH przez Alior Bank do dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w związku z podziałem Banku BPH. A następnie ich zamiaru przekroczenia 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym Banku BPH w wyniku podziału Banku BPH.

KNF zezwoliła także na podział Banku BPH przez przeniesienie na Alior Bank części majątku Banku BPH w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Banku BPH, za wyjątkiem tzw. "działalności hipotecznej Banku BPH", obejmującej portfel kredytów hipotecznych Banku BPH, zobowiązania finansowe wobec podmiotów z grupy GE oraz inne aktywa i pasywa związane z tym portfelem kredytów, a ponadto większościowy udział w BPH PBK Zarządzanie Funduszami (jedynym akcjonariuszu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) oraz odpowiedzialność Banku BPH związaną z tymi podmiotami.

Sprzedaż akcji

11 lipca Alior Bank wezwał do sprzedaży 50.600.821 akcji Banku BPH, stanowiących 66 proc. kapitału zakładowego banku. Cena w wezwaniu wynosi 31,19 zł za papier.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 19 sierpnia.

Grupa GE, która posiada obecnie 87,23 proc. udział w Banku BPH, zobowiązała się wcześniej, pod warunkiem spełnienia się określonych warunków zawieszających, sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1.225 mln zł, przy czym - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Alior Bankiem a Grupą GE, łączna cena może jeszcze podlegać korektom.

Zobacz informacje z rynków finansowych z godz. 9:00 (19.07.2016):

19.07.| Relacja rynkowa - godz. 9.00

Autor: mb/bgr / Źródło: PAP