TVN24 Biznes | Pieniądze

Zmiany w emeryturach. Sejm odrzucił poprawki Senatu

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Prezes ZUS o wysokości emerytur w 2020 roku
Prezes ZUS o wysokości emerytur w 2020 rokuTVN24
wideo 2/3
TVN24Prezes ZUS o wysokości emerytur

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm w środę odrzucił poprawki zgłoszone przez Senat.

Nowela przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących wypłat dla nowych świadczeniobiorców, którzy nabędą świadczenia od 1 stycznia 2022 roku. Chodzi o wprowadzenie zasady, że wypłata gotówkowa (za pośrednictwem operatora pocztowego) oraz za pośrednictwem banku będzie miała charakter równorzędny, bez uprzywilejowywania którejkolwiek z form wypłaty.

Emerytury czerwcowe

Uchwalona przez Sejm pod koniec czerwca nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma rozwiązać problem tak zwanych emerytur czerwcowych przez ustalanie emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

Pod koniec lipca Senat przyjął poprawki do tej nowelizacji. Jedna ze zmian miała wprowadzić możliwość korzystnego przeliczenia emerytur według nowych zasad osobom, które nabyły prawo do tego świadczenia w czerwcu w latach 2009-2019. Kolejna z poprawek przyjętych przez Senat zakładała, że osoby te miałyby wypłacone wyrównanie z powodu otrzymywania niższych w poprzednich latach emerytur i rent.

Podczas środowego głosowania Sejm odrzucił te propozycje.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Regulacja przewiduje możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Obecnie możliwość ubiegania się o rentę jest ściśle związana z koniecznością opłacania składek, ewentualnie 18 miesięcy od ustania tego okresu.

Zmiany przewidują też nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.

Nie zmieni się za to długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia – wynosi on nadal co do zasady 182 dni (270 w razie niezdolności zaistniałej w okresie ciąży i w przypadku gruźlicy). Skróci się okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – przyjęto, że nie będzie on dłuższy niż 91 dni. Obecnie z takiego zasiłku można korzystać przez 180 dni.

Zmiany dla ZUS

Nowelizacja ma także wprowadzić obowiązek założenia od 1 stycznia 2023 roku Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez wszystkich płatników składek.

Wprowadzona ma być możliwość umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS.

Na mocy nowych przepisów ZUS uzyskałby dostęp do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Autor:mb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości