TVN24 Biznes | Pieniądze

Rusza nabór do nowego rodzaju służby w wojsku. Ile można zarobić?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
/dap
Źródło:
PAP, MON
Ustawa o obronie ojczyzny podpisana przez prezydenta
Ustawa o obronie ojczyzny podpisana przez prezydenta TVN24
wideo 2/8
TVN24Ustawa o obronie ojczyzny podpisana przez prezydenta

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa coraz bliżej. W sobotę rozpocznie się nabór do tego nowego rodzaju służby w wojsku. Z tej okazji w 32 miejscowościach w całej Polsce odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem "Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej" - poinformowało MON. W komunikacie resort wyjaśnia, ile zarobi żołnierz, który zdecyduje się na ten rodzaj służby.

Akcję rekrutacyjną do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zainauguruje w sobotę w Kraśniku o godz. 11 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Weźmie także udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowie w sobotę w Kraśniku 43 ochotników.

Zgłoszenia do służby będzie można składać w sobotę 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju - na 32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi i w 70 punktach rekrutacyjnych - oraz online poprzez portal rekrutacyjny - Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (wojsko-polskie.pl).

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny. Ustawa zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). "Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw" - przekonuje MON.

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa? Jakie zarobki?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

● przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany); ● będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego (2 dni za każdy okres pełnienia służby wynoszący łącznie 30 dni), - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska; ● na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie; ● będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia; ● będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Centrum rekrutacji

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji powstało zgodnie z przepisami ustawy o obronie ojczyzny i zastąpiło działające w dotychczasowej formule Terenowe Organy Administracji Wojskowej. Nowemu centrum podlega 16 oddziałów zamiejscowych i 86 wojskowych centrów rekrutacji (WCR).

Wśród zadań Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji znajdują się m.in. organizacja i koordynacja rekrutacji do służby, planowanie uzupełnień pokojowych, kryzysowych, mobilizacyjnych i wojennych, a także koordynacja szkoleń rezerw osobowych sił zbrojnych.

Autor:/dap

Źródło: PAP, MON

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości