Początek rozliczeń PIT. "Występowały utrudnienia w logowaniu"

Pieniądze

Twój e-PIT od 15 lutego 2020Ministerstwo Finansów
wideo 2/8

15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT. Resort finansów udostępnił elektroniczną usługę Twój e-PIT, za pomocą której fiskus wypełni za nas roczne zeznania. Jak poinformował w sobotę około godziny 15.00 na Twitterze rzecznik MF Paweł Jurek, od północy wpłynęło już 60 tysięcy deklaracji.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2019 r. podatnicy złożyli rekordowe 16 mln elektronicznych PIT-ów za 2018 r., a dzięki usłudze Twój e-PIT blisko 7 mln e-PIT-ów wpłynęło od osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

"Wliczając w to wspólne deklaracje małżonków, z usługi w pierwszym roku działania skorzystało aż 8,8 miliona osób" - podało ministerstwo.

PIT za 2019 rok

Rzecznik MF poinformował ok. godz. 15.00, że od północy wpłynęło już 60 tysięcy deklaracji. "I ta liczba stale rośnie" - zaznaczył.

"Otrzymaliśmy sygnały, że sporadycznie występowały utrudnienia w logowaniu do usługi Twój e-PIT. Obecnie nie powinny mieć miejsca" - dodał.

We wcześniejszych wpisach Paweł Jurek informował, że w ciągu pierwszych 15 minut od udostępnienia zeznań podatkowych przygotowanych przez fiskusa deklaracje złożyło 1,7 tys. osób, do godziny 8.00 - 15 tys.

O usłudze

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Osoby, które skorzystają z tej usługi nie muszą wypełniać wniosków, ani składać deklaracji.

Zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT za 2019 r. znajdziemy na stronie podatki.gov.pl, w zakładce "Twój e-PIT".

W tym roku z usługi mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych).

Usługa będzie też dostępna (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) również dla osób fizycznych, rozliczających się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają wyżej wymienione zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

W zakresie PIT-28 i PIT-36 usługa nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Nadal będzie możliwość wyboru dowolnej formy złożenia zeznania podatkowego (także papierowej lub za pomocą systemu e-Deklaracje). Jeśli zdecydujemy się na inną formę niż Twój e-PIT, nie musimy tego zeznania w ramach usługi odrzucać. Dla fiskusa obowiązujące będzie to zeznanie, które złożymy samodzielnie.

Wysyłanie deklaracji

Aby wysłać deklarację podatkową za pomocą Twój e-PIT, należy najpierw zalogować się do profilu przez aplikację na Portalu Podatkowym. Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT, należy podać:

- PESEL albo NIP i datę urodzenia,

- jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2019 r.)

- kwotę przychodu z deklaracji za 2018 r. i potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2019 r. Alternatywą jest skorzystanie z profilu zaufanego, do zalogowania się nie jest potrzebny podpis kwalifikowany.

W tym roku nastąpią zmiany na etapie uwierzytelnienia do usługi w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków. Jeśli kwota nadpłaty/do zapłaty z deklaracji złożonej za rok 2019 wyniesie 0 zł, podatnik będzie proszony o podanie imienia ojca małżonka.

Akceptacja zeznania

Osoby, które wybiorą sposób rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT i nie chcą skorzystać z ulg czy odliczeń innych poza wskazaną w usłudze ulgą na dzieci ani dokonać innych zmian, nie muszą się logować i akceptować zeznania. Wówczas 30 kwietnia takie automatycznie przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone.

Automatyczna akceptacja nie dotyczy PIT-28 i PIT-36. W tym wypadku powinniśmy samodzielnie złożyć zeznanie. Możemy to zrobić w usłudze Twój e-PIT, jak również w inny sposób. Ministerstwo Finansów zachęca jednak, aby w każdym przypadku logować się do usługi i sprawdzić swoje dane np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty.

Wspólne rozlicznie małżonków

W ramach usługi Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) istnieje możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem, a także wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Powyższa możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji.

Na formularzu PIT-28 i PIT-38 nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Analogicznie jest w usłudze Twój e-PIT.

Ulga na dzieci

Od tego roku (w rozliczeniu za 2019 r.) dane dotyczące ulgi na dzieci urodzone w 2019 r. znajdą się już automatycznie w zeznaniu, dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL. Nie będziemy musieli ich już wpisywać samodzielnie, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

Również od tego roku, jeżeli dziecko powyżej 18 roku życia studiuje lub jest doktorantem, to ulga na nie jest automatycznie uwzględniona. Nie dotyczy to uczniów szkół policealnych oraz osób, które studiują za granicą.

Podobnie będzie też z wprowadzoną w 2019 r. tak zwana ulgą dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia), wpisywaną automatycznie na podstawie informacji z PIT-11

Nadpłata i podatek do zapłaty

Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT otrzymamy zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni - licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe starają się jednak, aby ten termin był jak najkrótszy.

Od tego roku nowością w usłudze Twój e-PIT będzie możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest zwrot nadpłaty podatku przez urząd skarbowy (możliwość dostępna od końca lutego).

Jeśli nie zalogujemy się do usługi Twój e-PIT do 30 kwietnia, to przygotowane zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. W przypadku dopłaty podatku urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi nas o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji mamy 7 dni na zapłatę. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki.

1 proc. na OPP

W usłudze Twój e-PIT mamy automatycznie wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazaliśmy 1 proc. swojego podatku w roku ubiegłym, o ile dana organizacja znajduje się nadal w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1 proc. podatku należnego.

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazaliśmy cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy został również wskazany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście możemy łatwo zmienić zarówno dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy, logując się do usługi.

Jak przekazać 1 procent podatku w usłudze Twój e-PIT? Czytaj więcej.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl