Od 1 stycznia duże zmiany w podatkach

[object Object]
Indywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VATpodatki.gov.pl
wideo 2/3

Zapłata podatków na indywidualny rachunek podatkowy, tak zwana ulga na złe długi w PIT i CIT, sankcje za przelew na rachunek spoza białej listy podatników VAT – to niektóre ze zmian w przepisach, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 roku.

"Kluczowe podatki, tj. PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. należy wpłacać do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Jak podkreślono w komunikacie, numer mikrorachunku można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami.

"Wystarczy sprawdzić jego numer w generatorze i wykorzystać podczas przelewu" - przypomina resort finansów.

Jak wyjaśniono, dzięki temu podatnicy nie będą już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczą liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. Zmiana oznacza też sprawniejszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT, co pozwala m.in. na szybsze uzyskanie potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach.

Na mikrorachunek można wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT i koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłaca się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Dla przeciętnego pracownika zmiana będzie istotna w sytuacji, gdy ma niedopłatę podatku. Wówczas musi skorzystać z mikrorachunku. Na dodatek - jak wyjaśniał wcześniej rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek - jeżeli taka osoba będzie rozliczać się za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, system automatycznie wskaże numer konta, na który trzeba będzie dokonać przelewu.

Złe długi

Ministerstwo przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. podatnicy PIT i CIT mogą także korzystać z tzw. ulgi na złe długi (wcześniej taką możliwość mieli już podatnicy VAT).

Pozwala ona wierzycielowi na pomniejszanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności (zaliczaną do przychodów należnych), jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze (rachunku). Ta zmiana ma pomóc w likwidacji zatorów płatniczych firm i tym samym ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej.

"Korzystną zmianą dla podatników PIT będzie też przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym całość dochodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka przedsiębiorcy zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela, będzie opodatkowany wyłącznie przez żyjącego współmałżonka – z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka" - zaznacza MF.

W takim przypadku będzie się przyjmować, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka i innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa.

Biała lista podatników

Ponadto, od nowego roku podatnicy będą mieć obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK, zamieszczone w specjalnym Wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) – jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Oznacza to, że obowiązek ten nie będzie dotyczyć płatności, które wynikają z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT ze względu na limit sprzedaży (tj. 40 tys. euro) lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT.

Firma, która zapłaci fakturę na rachunek spoza wykazu, nie będzie mogła zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT i poniesie odpowiedzialność solidarną w VAT - chodzi o kwotę podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Podatnik może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu trzech dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Resort przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. nie będzie można też zaliczyć do kosztów w PIT i CIT wydatków przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, kiedy płatność odbędzie się z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Chodzi o sytuacje, gdy faktura jest prawidłowo oznaczona, czyli napisano na niej "mechanizm podzielonej płatności".

Paragon z NIP

"Od nowego roku wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie możliwe tylko w przypadku, gdy paragon zawiera numer identyfikacyjny, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej" - czytamy w komunikacie MF.

Jak wyjaśniono, obowiązek posiadania kas rejestrujących online będzie dotyczył pierwszych grup podatników, którzy: świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów; sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Wśród pozostałych zmian, które zaczynają obowiązywać 1 stycznia 2020 r. ministerstwo wymienia obowiązek sporządzania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które są podatnikami CIT, np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe.

Zwrócono też uwagę na nowe zasady składania wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) i prowadzenia tych procedur, rozszerzenie zakresu przedmiotowego danych pozyskiwanych z rejestru PESEL dla Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, co pozwoli m.in. na ulepszenie usługi Twój e-PIT.

Autor: //dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości